onsdag 31 mars 2010

Generalernas svarta vecka

Under en och samma vecka har tre olika generaler lyckats med att sabotera förtroende, trovärdighet och kasta bort en massa pengar.

Förtroendet saboterat därför att man, efter avslöjandet av den FV pilot som hade fuskat med läkarundersökningar under många år och samtidigt flög kungahuset och regering, inte bara lät avskeda piloten utan även sparkade dennes divisionschef. Ett beslut som, om det hade funnits någon konsekvens, borde ha gällt de flesta divisionschefer. Flygmedicins undermåliga kontrollsystem i kombination med "jag hade ingen aning" mentaliteten hos FM flygoperatörs högsta ansvariga borde ha lett till ett utkrävande av ansvar på en betydligt högre nivå.

Trovärdigheten saboterad, därför att man i den pågående rekonstruktionen med STRIL-systemet istället för att analysera och tänka efter, kallar till sig ett antal chefer inom STRIL och, efter en rejäl utskåpning, beordrar dem att åka hem och börja jobba. Att behandla vuxna officerare som om de vore beväringar på ett övningsfält under 70-talet är inte bara pinsamt, det är fruktansvärt underkänt.

En massa pengar bortkastade, därför att man har stoppat all vidareutbildning för de nyss examinerade helikopterpiloterna vilka nu ska gå i malpåse. Detta i en fas i deras utbildning där de behöver öva mycket. Allt för att hålla skenet uppe för NBG 11. Nu kommer det kosta stora summor för att så småningom åter grundutbilda dessa piloter. Oom de nu mot förmodan då är kvar i FM.

Generalernas svarta vecka med rekord i dåliga beslut under kort tid är ett faktum. Men det går att ändra på.

Gör tre pudlar, ta tillbaka den sparkade divisionschefen, be STRIL-personalen om ursäkt och försök istället att tränga in i problemet. Skaffa fram helikoptrar till NBG 11 på annat håll och låt eleverna få sin utbildning.

Tyvärr kommer detta aldrig att hända. den civilkuragen har inte dessa generaler. Ännu mindre förstår de att "pudla" skulle innebära att de återfick lite av den respekt de (kanske) trots allt hade tidigare samt även få möjlighet att ta bättre beslut.
Glad Påsk herrar generaler, ni har sett till att en stor del av era underställda inte får det.

3 kommentarer:

 1. Sällan har väl en långhelg, som den stundande påsken, kommmit lägligare. Nästan fyra dagar att försöka smälta och omsätta de senaste inriktningarna för StriL-systemets rekonstruktion! Vad är det som gäller egentligen? Är det ekonomiska besparingar eller ökad förmåga till samordnad lägesuppfattning? I vilket eller vilka system skall all denna information presenteras? Hur stor minskning i kvalitet och kvantitet kan FM kosta på sig utan att gå stick i stäv med FöD:s uttalade förbud mot minskad förmåga? Som sagt frågetecknena har knappats rätats ut, utan mer krökts till ytterligare. Den konspiratoriskt lagde kan nästan ana hur GLC fortfarande lurar i kulisserna till den dag då "Steg 2":s enda möjliga handlingsväg blir ett införande av densamma!
  Så bäste Borneo, jag delar helt din uppfattning om en nykter analys och eftertanke exempelvis inom ramen för en ny Luftförsvarsutredning!

  PS. Att denna process sedan görs med repsekt för alla inblandade i samtliga nivåer ser jag som en självklarhet, men det kan ju vara som jag börjar bli gammal! DS.

  SvaraRadera
 2. Försvarsmaktens främsta resurs är dess personal. Hört det förut?

  Nu är denna slitna floskel - kanske för första gången - verkligen sann.
  Men som personal i försvarsmakten värderas Du numera emellertid inte utifrån erfarenhet, egenskaper och förmågor. Nä, Ditt värde består i allt väsentligt av det löneutrymme du upptar och det faktum att Du är utbytbar.

  För samma lönekostnad kan, beroende på var i den hierarkiska ordningen Du befinner Dig, två till fyra underbetalda soldater eller sjömän beredas tidsbegränsad anställning hos myndigheten. Detta efter att Du sagts upp på grund av arbetsbrist eller att Din kompetensprofil inte längre bedöms efterfrågad.

  Kreativiteten flödar just nu på alla högkvarterets PLAN-staber i detta avseende då politikerna – åtminstone för tillfället – förvägrat överbefälhavaren möjligheten att åsidosätta LAS.

  Vän av ordning undrar; varför?
  Ja, inte primärt för att det är nödvändigt för rikets försvar utan snarare för att det öppnar möjligheter till meriterande stabsbefattningar för höga officerare på - jämfört med Skövde, Ronneby och Boden – så mycket mer spännande platser.

  En av chefsteologerna bakom insatsfundamentalismen sitter, som bekant, redan i Bryssel.

  Det skulle innebära en genomgripande försvarspolitisk reform om det sunda förnuftet tilläts breda ut sig lika snabbt som enfalden…

  SvaraRadera
 3. Såvitt jag vet är inte den pilot som undlåtit att göra sina läkarundersökningar avskedad utan han har "bara" fråntagits sin flygtjänst. En viss skillnad trots allt, särskilt som han såvitt jag vet är i en ålder då han har nära till pension.
  Du kommenterar dessutom "Flygmedicins undermåliga kontrollsystem" (borde vara FömedC som avses!?) Kan definitivt hålla med Dig om att det är en väsentlig skillnad nu mot när det var föregångaren FMC som höll ordning på den flygande personalens medicinska status. Är den förste att starkt beklaga att FMC:s "koll på läget" gått förlorat i och med övergången till FömedC, men "någon" tyckte väl att det var värt priset för att få bort en fösrsvarsgrensknuten företeelse... (obs ironi).
  Det jag däremot inte riktigt håller med Dig om är att det är därför som den aktuelle piloten slunkit igenom nätet, bevisligen har han missat läkarundersökningar även på FMC-tiden. Nej, problemet nu är att FLYGI aldrig lyckas slutföra projektet med de militära flygcertifikaten. Då hade vi haft samma "kontrollsystem" som för de civila certifikaten (uppenbarligen inte helt vattentätt men åtminstone finmaskigare). Tyvärr måste vi fortfarande lita på den enskilde och att dennes divisionschef har tillräcklig koll. Det systemet är inte helt okomplicerat att tillämpa i ett litet förband (exempelvis en divsion) där individerna är väldigt "tighta" och till del står i beroendeställningar till varandra samtidigt som de känner varandra (både fördelar och brister) väl...

  SvaraRadera