onsdag 31 mars 2010

Generalernas svarta vecka

Under en och samma vecka har tre olika generaler lyckats med att sabotera förtroende, trovärdighet och kasta bort en massa pengar.

Förtroendet saboterat därför att man, efter avslöjandet av den FV pilot som hade fuskat med läkarundersökningar under många år och samtidigt flög kungahuset och regering, inte bara lät avskeda piloten utan även sparkade dennes divisionschef. Ett beslut som, om det hade funnits någon konsekvens, borde ha gällt de flesta divisionschefer. Flygmedicins undermåliga kontrollsystem i kombination med "jag hade ingen aning" mentaliteten hos FM flygoperatörs högsta ansvariga borde ha lett till ett utkrävande av ansvar på en betydligt högre nivå.

Trovärdigheten saboterad, därför att man i den pågående rekonstruktionen med STRIL-systemet istället för att analysera och tänka efter, kallar till sig ett antal chefer inom STRIL och, efter en rejäl utskåpning, beordrar dem att åka hem och börja jobba. Att behandla vuxna officerare som om de vore beväringar på ett övningsfält under 70-talet är inte bara pinsamt, det är fruktansvärt underkänt.

En massa pengar bortkastade, därför att man har stoppat all vidareutbildning för de nyss examinerade helikopterpiloterna vilka nu ska gå i malpåse. Detta i en fas i deras utbildning där de behöver öva mycket. Allt för att hålla skenet uppe för NBG 11. Nu kommer det kosta stora summor för att så småningom åter grundutbilda dessa piloter. Oom de nu mot förmodan då är kvar i FM.

Generalernas svarta vecka med rekord i dåliga beslut under kort tid är ett faktum. Men det går att ändra på.

Gör tre pudlar, ta tillbaka den sparkade divisionschefen, be STRIL-personalen om ursäkt och försök istället att tränga in i problemet. Skaffa fram helikoptrar till NBG 11 på annat håll och låt eleverna få sin utbildning.

Tyvärr kommer detta aldrig att hända. den civilkuragen har inte dessa generaler. Ännu mindre förstår de att "pudla" skulle innebära att de återfick lite av den respekt de (kanske) trots allt hade tidigare samt även få möjlighet att ta bättre beslut.
Glad Påsk herrar generaler, ni har sett till att en stor del av era underställda inte får det.

söndag 28 mars 2010

Ettans växel på motorvägen!

Den svenska styrkan i Afghanistan utnyttjas långt ifrån optimalt. Uteffekten hade kunnat vara betydligt bättre om den svensk/finska campen, CNL, hade varit placerad på Marmal, invid flygplatsen där tyskarna håller till.

Idag går det åt alldeles för stora resurser att eskortera alla de transporter som måste göras mellan Marmal och CNL. De dagar då det ska genomföras leavetransporter hinns inte med så mycket mer. Alla de besök som sker till campen tar också resurser. Givetvis är många av dessa helt nödvändiga och välkomna men allt sammantaget gör att hela systemet växlar ner i effekt.

Att flytta campen är ett gigantiskt projekt men om den svenska insatsen kommer att bestå under långt tid framåt är det kanske nödvändigt om man ska uppnå den effekt man önskar.

Alla de soldater som offrar så mycket tid och engagemang och alla de resurser FM lägger på insatsen måste utnyttjas bättre.

Just nu är det som att köra bil på en motorväg med endast ettans växel tillgänglig, mycket energi men för låg fart framåt.

måndag 22 mars 2010

Kustjägarveteranerna skänker 30 000kr till Jesper Lindbloms Minnesfond

Kustjägarveteranerna har idag i ett pressmeddelande tillkännagivit att man skänker 30 000kr till Jespers Minnesfond. Jesper var en av de två SSG-soldater som omkom i ett attentat i slutet av 2005 under tjänstgöring i Afghanistan.

Pengarna kommer från försäljningen av det Gula bandet, en internationell symbol för att stötta soldater i internationell tjänst. Det är Wiseman´s Wisdom med flera som har tagit initiativet till detta. Även Fredsbaskrarna är med på ett hörn.

Pengarna ska förmodligen användas till en workshop i början på maj detta år där ämnet är att diskutera formerna för skapandet av ett Veterancentrum i Sverige.

Försvarsministern har nyligen, som de flesta sett, gått ut med information om att hela veteranfrågan nu ska få en bättre lösning. Även Allan Widman (Fp) har engagerat sig starkt i frågan.

Det är glädjande att det nu börjar röra på sig. Det bör nog påpekas att det är viktigt att alla drar åt samma håll. Det är ingen enskild organisation som äger frågan om bildande av ett veterancentrum. Det är hela svenska folkets ansvar.

söndag 21 mars 2010

Rekryteringen till FM, ny snake-oil?

Kommer ni ihåg debatten kring "Snake-oil" i höstas? Den där undermedicinen vilken såldes av kringresande i Vilda Västern under 1800-talet och som påstods bota allt.

Hela processen kring ett nytt varumärke för Försvarsmakten med tillhörande försök till rekrytering är just en snake-oil.

Likt myten att centralisering av funktioner typ FömedC, HR.center, helikopterresurser och GLI/Noc etc.löser allt, kommer alla dessa hundratals miljoner som nu satsas att vara lika felsatsade.

Hur ska man göra då?

Börja med att tala sanning!

Redovisa konkret vad det innebär att arbeta för Försvarsmakten avseende förmåner, försäkringar och uppgifter.

Försök inte billiga och trendiga bondfångarknep där verkligheten förenklas så till den grad att ingen som idag tjänstgör i FM känner igen sig.

Skapa ett förtroende ute hos FM anställda så att dessa blir såpass positiva att de blir lokala informella rekryterare.

Medge fel och brister öppet och trovärdigt. Dagens mörkläggningsstrategier är löjeväckande, avslöjas direkt och blir istället grogrund för ytterligare vulgärtolkningar av begrepp som ÖRA.

Utkräv ansvar för de inom FM som gör allvarliga misstag och gör det på rätt nivå.

Idag sker en ryggmärgsreflexartad nedtryckning av ansvaret när detta börjar stiga för högt upp i hierarkin. Majorer och nedåt får ofta sanktioner vid felhandlingar, ovanför dessa mycket sällan. Bortsett från psykopater typ Stigson är det mycket svårt att hitta exempel på generaler som har utkrävts ansvar, här smetas det ut och trycks ner.

Sluta med den ensidiga fokuseringen på utlandsstyrkan, det finns andra jobb också. Stril-området till exempel.

Inse att en omorganisation inte är universallösning på alla problem. Det är feltänkt att tro att FM måste omorganisera hela tiden för att möta förändringar i omvärlden. En stabil organisation som medarbetarna har förtroende för klarar dessa omvärldsförändringar utan att drabbas av panik och ger också stabilitet för människorna i systemet vilket i sin tur gynnar rekryteringen.

Det finns ingen snake-oil att köpa trots ihärdiga försök att sälja av dagens försäljare.(läs konsulter.)

Till sist. Lär av historien. Där finns många svar på dagens problem.

fredag 19 mars 2010

Medalj är bra, vård ännu bättre.

försvarsministerns debattartikel i dagens DN-debatt ger förhoppningar att svenska soldater i framtiden kommer att få en bättre behandling efter genomförda missioner. Instiftande av medalj är också bra, det är viktigt att få ett tecken på uppskattning och då givetvis genom en riktig ceremoni.
Vad som är viktigare är att förutsättningarna för utlandstjänst också förbättras, inte bara ekonomiskt utan även hanteringen av anhöriga före, under och efter missioner och då inte bara när något hänt som inte borde hända. Här har det börja hända saker men mycket återstår. Svenska soldathemsförbundet har en utmärkta artiklar i ämnet i sin tidning. Det finns även flera forskningsrapporter i ämnet.

Stiftelsen Jespers Minne har nyligen åter aktualiserat frågan om ett Veterancenter och Fredsbaskrarna med flera har hakat på och avser nu starta en insamling samt genomföra ett seminarium rörande bildandet av ett Veterancenter. Om detta går även att läsa som gästinlägg på Wisemans blogg tidigare där ett exempel skissas på hur ett sådant kan se ut.

Nu är det ju inte bara Försvarsmaktens personal som gör utlandstjänst. Polisen, Räddningsverket, Kustbevakningen, UD och många fler i statens tjänst ska också kunna bli nyttjare av en sådan institution.

Det viktiga är att nu handla snabbt. Konkreta förbättringar i hanteringen av dessa personalgrupper måste kunna synas inom det närmaste året, om än i mindre skala. Ett veterancenter bör stå helt färdigt, finansierat och med personal senast 2014.

Enighet i frågan är viktig inte bara på politisk nivå utan även bland intresseorganisationerna.

fredag 12 mars 2010

Vådaskott eller inte?

Dagens rapporter om att de dödade svenskarna och den afghanske tolken kan ha dött för svenska kulor är osmaklig. Att chefsåklagare Krister Petterson, enligt TV4, avser att påbörja än mordutredning är ännu värre.

Den utredning FM inlett är ännu inte klar. Självfallet kan man ifrågasätta det riktiga i att FM utreder sig själva men det normala är att man från civilrättsligt håll avvaktar FM utredningsresultat innan ställning tas för en förundersökning.

Det osmakliga är också att vare sig TV4 eller Aftonbladet har den minsta aning om hur snabbt ett sådant här förlopp sker. Ett antal personer ska på bråkdelar av sekunder uppfatta en situation, bedöma den och sedan handla. Med lite grundläggande psykologisk kunskap inser man hur svårt detta är.

Oavsett vad som faktiskt inträffade så har alla inblandade handlat efter hur man uppfattat situationen. Att sedan sälja lösnummer på att spekulera huruvida det ena eller det andra hände utan att veta, är inget annat än dålig journalistik och skapar bara lidande för både anhöriga och kolleger.

Om det förekommit eldgivning där de svenska soldaterna träffades av kulor från olika parter, eller om så inte var fallet, är det i vilket fall en djup tragisk händelse, där media borde visa lite mer respekt och ödmjukhet.

Och chefsåklagare Krister Petterson borde in i skamvrån!

tisdag 9 mars 2010

Inte lika mycket värda

Enligt ekot igår 9/3 så har inte de afghanska tolkar som arbetar för sverige i Afghanistan några försäkringar genom sin anställning i FM. Den i höstas dödade tolkens familj fick begravningen betald men inte mer.

Kan det verkligen vara så att FM anställer människor, oavsett under vilken form, utan att ta sitt ansvar som arbetsgivare inkluderande lagstiftade försäkringar?

Jag hoppas att uppgifterna är fel. Skulle de vara sanna är det det mest flagranta fall av överträdelse mot FM värdegrund vi hitintill har sett.

Eller är det så att i FM anställda afghaner inte ingår i nämnda värdegrund. De kanske inte är lika mycket värda?

lördag 6 mars 2010

Så var det dags igen...

Nyheten att FM avser att lägga ner en flygflottilj och ett arméförband samt delar av hemvärnet slog väl inte ner som en bomb direkt. Att F17 flaggas upp samt P7 i Skåne likaså är en logisk följd även om FM genom generallöjtnat Jan Salestrand hävdar att inget förband är utpekat i nuläget utan det handlar enbart om att optimera befintliga resurser till färre platser.

Att F7 inte läggs ner är solklart, där finns den tunga transporten samt den centrala utbildningen av gripenpiloter och det ruckar man inte på. F21 är inte möjligt att lägga ner av politiska skäl. Det skulle vara märkligt om man ryckte bort ytterligare ett norrlandsförband.
Istället kommer det att bli ett band med Såtenäs i väster, därefter Skövde sedan Karlsborg och Malmen i öster. Lägg därtill Markstridsskolan i Kvarn utanför Linköping som blir stommen.

Det är inte det som oroar. Framförallt är det den frustration och oro som nu återigen drabbar en redan tidigare sargad personalkår med sina familjer. Lägg därtill den minskning i verksamhetssäkerhet som alltid sker när människor inte är fullt fokuserade på sin arbetsuppgift.

Det ska bli intressant att följa den kommande debatten.

fredag 5 mars 2010

Trafikpilot utan certifikat

Det har i dagarna skrivits om en svensk 41-årig pilot som arbetat som styrman på diverse olika flygbolag i över tio år, nu senast ett turkiskt bolag, utan att ha ett certifikat. Piloten greps i Amsterdam strax före start av polis och står nu åtalad.

Visserligen har kontrollen hos flygbolagen varit bristfällig men man kan ändå ställa sig frågan hur piloten ändå lyckats genomföra type-rating kurs med godkänt resultat samt därutöver ett antal OPC och PC! (bolagskontroll respektive myndighetskontroll). Det faktum visar ju i alla fall på att det inte har förelegat något direkt flygsäkerhetshot, annars hade vederbörande inte klarat av sina kontrollflygningar lägg därtill att han flög som styrman. Att han sedan hamnat i en bedrägerisituation och lyckats hålla den fasaden så länge är intressant men också varför han inte skaffade sig riktiga papper?
En annan fråga man då måste ställa sig är; hur många ytterligare liknande fall finns det i världen? Då menar jag inte småbolag i Afrika som flyger efter, i dubbel bemärkelse, djungels lag utan etablerade ICAO godkända flygbolag.

SAS hade på 80-talet en före detta flygvapenpilot som gjorde likadant. Även om han flög som tredjepilot var det lika illa.

En genomlysning av hela kedjan kring kontroll av behörighet är nog vad som är nödvändigt. Annars lär vi nog snart få se i bolagens reklam att "alla våra piloter har dessutom certifikat"