tisdag 17 juli 2018

Dålig organisation blir kostsamt vid skogsbränder

Efter bränderna i Västmanland och i Sala borde myndigheterna ha lärt sig att hantera skogsbränder rent organisatoriskt. Men icke. Medan det brinner för fullt tjafsar man om vem som ska betala, vem som ska ha ansvaret och vem som ska göra jobbet. Det måste finnas en huvudansvarig, och det ska vara MSB. Där ska en vakthavande ledningsgrupp omedelbart ta fram rätt resurser. Det klarar man om man övar och reder ut besticken i lugn och ro med alla berörda instanser innan det brinner. Därefter ska det larmas på rejält med resurser för att spara tid och pengar. Lättare att skicka hem än att i efterhand börja beställa fram nya resurser. Mängder med skog och kanske byggnader hinner förstöras, brandbekämpningspersonal slits ut och tar stora risker, ideellt arbetande människor rycker in, stora kostnader följer med. Allt detta för att myndigheterna inte är rätt organiserade. Totalt underkänt med andra ord.

fredag 6 juli 2018

Flygvapnet och dess haverier med omkomna under Kalla Kriget 1946-1986

Sedan flera år pågår ett arbete i bokform som beskriver de haverier med omkomna under Kalla Kriget i svenska Flygvapnet. Huvudförfattare är Flyghistorikern Göran Jacobsson som tidigare gett ut böcker om fältflygarsystemet. Fältflygarna utgjorde stommen i Flygvapnets pilotkår under 40 år. Medförfattare är Alf Ingesson Thoor, f.d. Flygvapenpilot. Avsikten med boken är att beskriva haverierna på ett för vanligt folk begripligt sätt, på ett vardagsspråk som alla förstår. Mer än 1000 haverier har gåtts igenom. Dessutom förekommer statistik i siffror och diagram samt även kapitel om Flygvapnets flygsäkerhetsutveckling under aktuell period. Flera myter avlivas, exempelvis om Saab 29 landningshaverier. I FMV´s komplex Tre Vapen, vid Gärdet i Stockholm, finns Flygvapnets Minneshall med närmare tusen namn. Namn på de som omkommit i flygtjänst. 666 stycken var piloter, övrig besättningsmän. Ett syfte med boken är också att sätta en ansikte och en historia bakom varje namn. Boken kommer att innehålla bilder på samtliga flygare. För närvarande är projektet kopplat till en föreläsningsserie där hittills upparbetade fakta presenteras. Till exempel att det 1950 flögs 130 000 timmar med 50 divisioner medan det 2012 flögs 13000 timmar med fyra divisioner plus utbildnings och helikopterdivisioner. Målsättningen är utgivning till Jul 2018 men arbetets komplexitet kommer nog innebära att den sker under 2019.