tisdag 31 augusti 2010

Klippkort till Afghanistan, men vad gör de där?

Att det är populärt att åka till Afghanistan bland politiker och högre militärer är väl inte obekant. Mona Sahlin har varit där, Bildt är en ständigt återkommande resenär och militärledningen planerar ständigt nysa resor. Trycket på att bekvämt flyga dit har ökat pressen på flygvapnets transportflygdivision på Bromma.

Utredningen om vem som egentligen beordrade den olyckliga flygningen till MeS tidigare i år när man havererade en dyrbar G4 beroende på att man uppenbarligen negligerade underättelsetjänstens rekommendationer och uppfann egna regler, taxa med släckta strålkastare t.ex,fortgår men alla svär sig fria från ansvar. Nu ökar trycket igen på besättningarna att flyga militärledningen direkt till MeS och Marmal. Vad nu generalerna har att göra i Afghanistan stup i kvarten känner jag inte till mer än att de belastar hela organisationen på ett sätt som stör hela missionen där. Antalet "turistnätter" på campen Nordic Light var närmare 17000 senaste året. (Källa FS 18).
Att man samtidigt från ledningshäll kallar piloterna för fega och bekväma är stötande, även om det är fikarumssnack.

Den pågående utredningen om G4 haveriet på Marmal borde utöka sitt intresseområde till att även syna prioriteringar och riskanalyser för att utröna om det verkligen är nödvändigt med allt detta turistande till Afghanistan. Alltså är besökets viktighet värt riskerna.
Dessutom går det ju även bra att lifta med ordinarie leaveflyg vilket går varje vecka. Men det är väl inte riktigt lika häftigt, dessutom ingen bar ombord.

måndag 16 augusti 2010

Polisen skall inte utreda sig själva...Försvaret då?

I en delrapport rörande polisens (o)vana att utreda sig själva föreslås nu att dessa utredningar ska ske av utredare som står helt fria från den organisation man utreder. En självklarhet måhända men inom FM är detta inte alls självklart. Även om SHK sedan många år är självständiga och kan, efter vissa normer,både initiera utredningar eller att be FM göra en egen, oftast beroende på vilken tjänsteman på SHK som gör bedömningen, så har förbands och flottiljchefer fått utreda misstag i den egna organisationen och sedan även skriva under utredningen och därmed fastställa den.

En märklighet i just detta är den pågående utredningen, vilken genomföres av just FM, rörande haveriet med FM G 4 på Marmals flygplats i Afghanistan tidigare i år. Där ska nu ÖB höras om sin roll vid planeringen av flygningen. En flygning som vare sig besättning eller högre flygvapenledning sägs ville genomföra med hänsyn till oklara förutsättningar men där det finns misstanke om att ÖB använde sig av "polsk befälsföring", alltså körde över de operativt kunniga.

Hur det är med en saken får utredningen visa men det hade sett betydligt bättre ut om SHK hade tagit den utredningen. Oavsett hur bra utredningen genomföres så kommer man aldrig ifrån misstankar om jäv och interna påtryckningar.