måndag 16 augusti 2010

Polisen skall inte utreda sig själva...Försvaret då?

I en delrapport rörande polisens (o)vana att utreda sig själva föreslås nu att dessa utredningar ska ske av utredare som står helt fria från den organisation man utreder. En självklarhet måhända men inom FM är detta inte alls självklart. Även om SHK sedan många år är självständiga och kan, efter vissa normer,både initiera utredningar eller att be FM göra en egen, oftast beroende på vilken tjänsteman på SHK som gör bedömningen, så har förbands och flottiljchefer fått utreda misstag i den egna organisationen och sedan även skriva under utredningen och därmed fastställa den.

En märklighet i just detta är den pågående utredningen, vilken genomföres av just FM, rörande haveriet med FM G 4 på Marmals flygplats i Afghanistan tidigare i år. Där ska nu ÖB höras om sin roll vid planeringen av flygningen. En flygning som vare sig besättning eller högre flygvapenledning sägs ville genomföra med hänsyn till oklara förutsättningar men där det finns misstanke om att ÖB använde sig av "polsk befälsföring", alltså körde över de operativt kunniga.

Hur det är med en saken får utredningen visa men det hade sett betydligt bättre ut om SHK hade tagit den utredningen. Oavsett hur bra utredningen genomföres så kommer man aldrig ifrån misstankar om jäv och interna påtryckningar.

4 kommentarer:

 1. Du har helt rätt i att det alltid kommer att finnas misstankar om jäv och interna påtryckningar när FM (oturligt) fått ta hand om denna utredning. Både du och jag vet säkert att det är SHK som har bestämt detta.

  "En flygning som vare sig besättning eller högre flygvapenledning sägs ville genomföra med hänsyn till oklara förutsättningar men där det finns misstanke om att ÖB använde sig av "polsk befälsföring", alltså körde över de operativt kunniga. "

  Här måste vi reda ut några saker!

  1.Det var den högre flygvapenledningen som sa ja till denna specifika flygning! Mao är det du skriver inte helt korrekt.

  2.Vad var det som var oklara förutsättningar? Rullbanan/Inflygningshjälpmedlen/Handling/Hotellet/Taxfreeshoppen? (eller kanske att piloterna helt enkelt inte ville flyga dit…).

  Det som oroar mig är att du Borneo, under hela denna händelse med G4 på Marmal, med all tydlighet entydigt tagit till dig informationen från besättningarna på Bromma som den enda rätta bilden!

  Vid det här laget borde du tydligt ha sett att man på förbandet gärna åker till trevliga destinationer men inte till de mindre trevliga. Det faktum att en hel del annan både civil och militär flygtrafik klarar att flyga till Afghanistan vill förbandet gärna snabbt spola förbi i resonemanget.

  Sedan en tid tillbaka kan konstateras /framkommit att Flygchefen inte velat lyssna på flertal varningssignaler ang. prioriteringar och arbetssituation på förbandet. Det har vid ett antal tillfällen konstaterats att divisionsledningen inte haft koll på gällande regelverk utan fokuserat på att få en behaglig tillvaro vid de olika destinationerna.

  Dags att vara mindre naiv och inse att det även finns egenintressen som styrt i denna fråga!

  För din vetskap (samt för att inte sprida falsk information) så var inte ÖB med och "petade" på denna resa som han själv skulle åka på! Det finns fler än du som förväxlar dessa olika resor mellan UD/ÖB/C INS m fl och vem som sa vad. Detta kommer FM utredarna med säkerhet att kunna klara ut utan hjälp från SHK.

  SvaraRadera
 2. Se gärna länk från 21 Aug

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1953747/utredare-inget-tryck-pa-polska-piloten

  SvaraRadera
 3. http://www.expressen.se/Nyheter/1.1950125/piloterna-forstod-inte-ryska

  SvaraRadera
 4. Jag tackar för kommentarerna, alltid intressant att få flera vinklar. Vad det gäller oklarheterna vid flygningen till Marmal så har jag uppfattat att det mera handlade om förutsättningarna för flygningen innebärande metoder för landning och start samt avsaknaden av tillräckligt und-info. Därutöver har jag fler källor än besättningar, endast en bild ger ju ingen objektiv bild, särskilt om det finns andra prallella problem. Beträffande ÖB del i det hela, förutom att vara beställare och passagerare, känner jag inte till. Det är utredningens sak att fastställa.

  Huruvida transportbesättningarna prioriterar bekväma destinationer har jag ingen kunskap om. Jag har uppfattningen att de åker dit de blir beordrde under förutsättning att det kan ske med godtagbar säkerhet.

  SvaraRadera