tisdag 26 juli 2011

Syna Tolgfors beskrivning av NATO-beröm...

I gårdagens DN kunde en stolt försvarsminister berätta hur bra svenska försvaret står sig i en bedömning från NATO. Det är väl trevligt i och för sig men det vore intressant att få se hela rapporten. Utan att ha sett den så misstänker jag starkt att vad som synats och bedömts av NATO är de delar vilka NATO anser intressanta i just ett NATO-medlemskapsperspektiv vilket inte behöver vara likställt med att svenska folket ska känna sig nöjda, NATO har en bedömningsmall som är byggd på NATO-ländernas förmåga, i samverkan med andra NATO-länder.

Den dagen Sverige blir ett NATO-land och vi har samma rättigheter som övriga NATO-anslutna, då kan vi börja yvas över ett gott betyg i en NATO-utvärdering. Solidaritetsförklaring till trots.

fredag 1 juli 2011

"Exit och tack för kaffet"

Här nedan följer den info som Flygvapenpiloternas representanter lämnat i ett nyhetsbrev.
Försvarsmakten har återigen visat att den är den dålige arbetsgivaren man själva påstår att man inte är.

Igår fattade OFR/O FM (Svensk Försvarspilotförening och Officersförbundet) beslut om att stranda pågående ALFF-förhandling.
Beslutet fattades direkt efter ännu ett förhandlingsmöte med arbetsgivaren, och en kort summering om vad som hänt samt vad vi hade att ta ställning till följer sist i detta utskick.

Jag och Leif anser efter snart 2 ½ års arbete med ALFF att vi med råge tagit vår del av ansvaret i denna fråga. Inte minst eftersom vi kunnat visa på vad alla våra förslag kostar. Arbetsgivaren har inte vid något tillfälle kunnat påvisa eller styrka kostnader/besparingar i sina förslag.

Vi upplever inte Försvarsmakten som en seriös förhandlingsmotpart efter den resa vi nu varit med om och som startade med ”debaclet på F 7” våren 2009.

Vi kan konstatera att pilotkollektivet är ett prövat släkte som alltid levererar det Försvarsmakten efterfrågar – trots denna mycket segdragna process.
Det skall ni alla ha cred för – starkt gjort trots allt!Vad händer nu?


Time will tell…