onsdag 30 juni 2010

Debatt om Försvaret..Rödgrönt halmstrå i valet?

Som de flesta har märkt börjar det nu dyka upp artiklar och repliker rörande Försvaret i olika media. Avskaffandet av värnplikten har nu, fem i tolv, blivit ett ämne att försöka vinna röster på. Då en stor del av svenska folket uppenbarligen vill ha kvar någon form av plikttjänstgöring har nu det blivit något som Rödgrönt värnar om (Brännpunkt 29 juni,SvD).
I en replik i SvD, 30 juni, kastar vänstra delen av Försvarsutskottet sig över försvarsminister Tolgfors. Temat är det samma, ett plötsligt uppflammande intresse för svenska försvaret och dess uppdrag. Man kritiserar i samma replik regeringens beslut att vilja köpa in helikoptrar typ Black Hawk med motiveringen att det finns fungerande helikoptrar att använda.

Samtidigt försöker samma rödgröna sida att blåsa upp övningsutbytet med andra nationer som något famöst omoraliskt, nu senast USA nyttjande av vidselbasen för vapentester. Samordningen verkar inte vara på topp då man i den förstnämnda artikeln avfärdarn Tolgfors kritik av Rödgrönt rörande att dessa inte ser positivt på internationella insatser som "trams".

Att deltaga i internationella insatser kräver övning och utbyte av erfarenheter, hjälp med utbildningar och erbjudande om lämpliga platser att öva på för de olika nationerna. Varför kritiserar man inte försvarets övningar med helikoptrar i Spanien nu nyligen? Förmodligen därför att det inte är lika många röster att vinna i Spanien som i Norbotten.

Vi lär få se mer av detta i närhet. Jag ser med spänning fram emot Almedalens politiska pajkastarstånd.

måndag 21 juni 2010

Krigsveteraner flyr till skogs..redigerat kl 2130.

Det har i flera media de senaste dagarna rapporterats om hur danska krigsveteraner söker sig till de danska skogarna för att där leva ett eremitliv långt borta från samhället i övrigt. Dansken Thomas Furustubbe har upprättat ett nätverk för veteraner i Danmark och säger sig känna till att det just nu finns minst tre sådana före deta soldater på drift.(SvD).

Det har alltid funnits människor som av olika skäl valt att avgränsa sig från samhället och dess sociala funktioner. Dessa eremiter behöver ju nödvändigtsvis inte bo i grottor och kojor utan kanske oftare i mindre stugor, gamla husvagnar o.dyl. Ofta förknippas dessa människor med utslagna individer med missbruksproblem. Det finns ju dock människor som av andra skäl, ideologiska eller annat som frivillgt väljer detta alternativ och trivs med det men oftast ligger det någon form av flykt i beteendet.

Huruvida danska veteransoldater väljer ett sådant alternativ istället för att söka vård eller stöd kan bero på ett obefintligt eller dåligt stöd från samhället och ytterst den tidigare arbetsgivaren, det framgår inte, men det förefaller vara en form av desperat sista utväg vilket är tragiskt. Jag har inte hört om liknande företeelser i Sverige även om det finns många svenska veterander som lever ett isolerat och svårt liv mitt i samhället.

Danskarna håller på att bygga upp sin veteranverksamhet efter förebild av Norge och förhoppningsvis har vi en liknande, minst lika bra, verksamhet igång i Sverige inom några år.

Det som är intressant, och skrämmande, är att om fler väljer utanförskapet på grund av dåligt stöd efter missioner utomlands är det embryot till en kriminell verksamhet. Hells Angels startades av veteranpiloter fån andra världskriget (Tack Wiseman för korrektion) då de valde just flykten från ett otacksamt amerikanskt samhälle efter hemkomsten från kriget. Alla vet hur utvecklingen av "MC-relaterad" kriminell verksamhet expanderat sedan sjuttiotalet.

Danskarna har varit tiofalt mer belastade i sina utlandsmissioner de senaste åren än Sverige, inte minst i Irak och kan sägas ligga "före i spåret". en liknande svensk utveckling är inte otänkbar, snarare förväntad om inte vi lyckas med att konkretisera veteranutredningens slutsatser på ett bra sätt och inom en rimlig framtid, tre till fyra år.

Ett svenskt Veterancentrum är en viktig del, kanske den viktigaste, i det arbetet.

lördag 19 juni 2010

Kungligt bröllop, värt varje krona

Giftermålet mellan Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel har aktualiserat Sverige på den internationella kartan. En strålande PR för Sverige och en uppvisning i kunglig glans som bara de länder som har kungahus kan uppbringa. Tyskar och amrisar är gröna av avund men gläds med oss.
Det är också intressant att notera hur det militära inslaget dominerade. Både Kungen och prinsen var i uniform, därtill alla adjutanter, kortegeridare och över 6000 utposterade militärer. Någonstans finns ändå kronan och dess militär som en garant och trygghet för landet. Det känns naturligt, till och med självklart. Varför är då inte Försvaret lika självklart i vardagsdebatten?
Försvarsmaken är inte bara historiska officerare på hästryggen utan i högsta grad ett modernt verktyg syftande till både rikets och EU´s skydd.

Dagens störste förlorare är dock Lars Ohly, denne clown i kommunistisk uniform. Han tackade nej till att deltaga i ett av landets viktigaste evenemang under året, bröllopet, under motiveringen att vänsterpartiet är emot ett kungahus. Sossarna har samma inställning men de förstår begreppet "demokrati" och följer dess lagar och därmed även hyllandet ave ett kungligt bröllop.

Därmed avslöjar Ohly sin innersta uppfattning, nämligen att demokrati är ett för vänstern ett besvärande hinder att uppnå sina politiska mål.

Tack Ohly, du har visat ditt rätta ansikte och det spelar inte Dig i händerna.

Varje krona spenderat på bröllopsfirandet är en insats för Sveriges anseende utåt och stärker detsammas ute i världen.

Väl använda pengar och ett svenskt folk i glädje över ett kungahus som väcker uppmärksamhet och avund världen runt.

måndag 14 juni 2010

FM bluffreklam visar FM rätta ansikte

Svenska Dagbladet har idag, tisdagen den 15 juni, en stor uppslagen artikel rörande den reklamkampanj som nu FM dragit igång för att rekrytera unga människor till att ta anställning i FM. Reklamfilmerna är inspelade i Sydafrika med statister och visar upp en falsk bild av hur det är att arbeta för Sverige genom tjänstgöring FM. SvD kritiserar även att det faktum at den egna filmdetaljen, Combat Camera, inte fått producera materialet där både kompetens och teknik finns till en betydligt billigare penning.

SvD med flera anser att det är bluffreklam. Men är det egentligen det? Att filmerna är av amerikansk actionkaraktär, skådisarna inhyrda lokala förmågor i Sydafrika och att stridsledningscentralerna ser ut som på sextiotalet må vara ett utslag av nutidens glättiga sätt att sälja en vara och, så att säga, ligga i tiden och kan kanske liknas vid bluffmetoder.

Vad som är värre är att FM ledning har accepterat att presentera tjänst i FM som något modernt actionbetonat datorspel. FM som myndighet måste ta ett samhällsansvar när man rekryterar och det gör man genom att använda sig av saklig och korrekt beskrivning och information. Det skulle förmodligen bli en mindre actionbetonad bild men desto trovärdigare.

Men genom att så lättsinnigt producera dessa alster avslöjar sig FM då man visar en attityd där man anser förvrängning av verkligehten är helt i sin ordning. Att sekretessbelägga känslig information och att inte, i varje fall i förväg, informera om insatser är en självklarhet, det har med vår säkerhet att göra. Däremot att konsekvent felinformera sin egen personal, ljuga om beslutsavsikter och förhala och förneka allvarliga felaktigheter som kommer fram i de egna leden, är något helt annat.

FM ledning borde hålla sig för goda för att använda sig av knep liknande inkastarna till en föreställning på ett ambulerande tivoli.

Det som skrämmer är att FM-ledningen förmodligen hanterar alla andra frågor på samma sätt där tvivelaktig moral och lättsinnighet är styrande och eftertänksamhet och ansvarstagande enbart är floskler man svänger sig med.

ÖB; Gör om, gör rätt.