måndag 14 juni 2010

FM bluffreklam visar FM rätta ansikte

Svenska Dagbladet har idag, tisdagen den 15 juni, en stor uppslagen artikel rörande den reklamkampanj som nu FM dragit igång för att rekrytera unga människor till att ta anställning i FM. Reklamfilmerna är inspelade i Sydafrika med statister och visar upp en falsk bild av hur det är att arbeta för Sverige genom tjänstgöring FM. SvD kritiserar även att det faktum at den egna filmdetaljen, Combat Camera, inte fått producera materialet där både kompetens och teknik finns till en betydligt billigare penning.

SvD med flera anser att det är bluffreklam. Men är det egentligen det? Att filmerna är av amerikansk actionkaraktär, skådisarna inhyrda lokala förmågor i Sydafrika och att stridsledningscentralerna ser ut som på sextiotalet må vara ett utslag av nutidens glättiga sätt att sälja en vara och, så att säga, ligga i tiden och kan kanske liknas vid bluffmetoder.

Vad som är värre är att FM ledning har accepterat att presentera tjänst i FM som något modernt actionbetonat datorspel. FM som myndighet måste ta ett samhällsansvar när man rekryterar och det gör man genom att använda sig av saklig och korrekt beskrivning och information. Det skulle förmodligen bli en mindre actionbetonad bild men desto trovärdigare.

Men genom att så lättsinnigt producera dessa alster avslöjar sig FM då man visar en attityd där man anser förvrängning av verkligehten är helt i sin ordning. Att sekretessbelägga känslig information och att inte, i varje fall i förväg, informera om insatser är en självklarhet, det har med vår säkerhet att göra. Däremot att konsekvent felinformera sin egen personal, ljuga om beslutsavsikter och förhala och förneka allvarliga felaktigheter som kommer fram i de egna leden, är något helt annat.

FM ledning borde hålla sig för goda för att använda sig av knep liknande inkastarna till en föreställning på ett ambulerande tivoli.

Det som skrämmer är att FM-ledningen förmodligen hanterar alla andra frågor på samma sätt där tvivelaktig moral och lättsinnighet är styrande och eftertänksamhet och ansvarstagande enbart är floskler man svänger sig med.

ÖB; Gör om, gör rätt.

4 kommentarer:

 1. Det var det uslaste jag sett på flera år! ALLA radarstrober i världen roterar medsols, bara i B-film roterar de motsols och fientliga mål är de som är röda och säger BLIPP...

  Titta och skratta, gråt när du inser att FM lagt 25Mkr på årets reklam innefattande bl a detta dravel.
  http://www.youtube.com/user/swedisharmedforces#p/a/u/2/SunaFWcvbOk
  http://www.youtube.com/user/swedisharmedforces#p/a/u/1/Telz2gT3IdQ

  http://www.youtube.com/user/swedisharmedforces#p/a/u/1/Telz2gT3IdQ

  SvaraRadera
 2. Blev visst fel siffra, förra årets reklambudget på 36Mkr har i år höjts till 63Mkr! Byråerna DDB, BNG Frank & Earnest firar och hoppas på nya priser för sina kampanjer.
  http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article146548.ece

  SvaraRadera
 3. Apropå "insatsen" i Aden-viken - har försvarsmakten slutat att använda örlogsflaggan?

  SvaraRadera
 4. Regeringen verkar ovanligt framsynt.

  Nedan är ur personalförsörjningspropositionen och rör ämnet. Särskilt sista meningen kan man tycka vara självklr..men icke.

  Förtroendet för Försvarsmakten och allmänhetens syn på betydelsen av
  dess verksamhet och myndighetens förmåga att lösa sina uppgifter är på
  lång sikt de viktigaste faktorerna för att myndigheten ska uppfattas som
  en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att det individuella intresset för
  ett engagemang inom Försvarsmakten inte enbart påverkas av vilka villkor,
  utvecklingsmöjligheter med mera som erbjuds under en anställning,
  utan även av den bild potentiella anställda har av myndigheten och dess
  verksamhet. De direkta marknadsföringsåtgärderna utgör på så sätt bara
  en del av vad som skapar Försvarsmaktens attraktionskraft. För att rekryteringen
  ska kunna vara effektiv krävs vidare att de förväntningar som
  ges av marknadsföringen motsvarar det Försvarsmakten erbjuder. Detta
  understryker vikten av att Försvarsmaktens kommunikation i alla lägen
  präglas av korrekt information, öppenhet och ärlighet.

  Vad ska man säga...Sminkad gris är fortfarande en gris.

  //Diane

  SvaraRadera