torsdag 23 september 2010

Försvarsmakten ger misshandlad officer upprättelse, (uppdaterad 2100)

En officer med mångårig och mycket väl vitsordad utlandstjänst har fått upprättelse.
Efter att officeren för några år sedan påtalat missförhållanden på det förband han tjänstgjorde vid påbörjades en psykisk mobbning vilken pågick under lång tid. Mobbningen utfördes av överordnade personer vilka innehade chefsbefattningar vid det aktuella förbandet.
Efter oberoende utredning fastslogs att officeren hade utsatts för mobbning men inga åtgärder vidtogs och officeren tvingades byta förband och sjukskrevs även under lånng tid. Förhållandet blev känt i Försvarsmaktsledningen men även där vidtogs till en början inga åtgärder.

Efter påtryckningar från bland annat officersförbundet inleddes förhandlingar vilket nu resulterat i att officeren fått upprättelse och ekonomisk kompensation för det han utsatts för.
En trestjärnig general har även skrivit ett personligt brev till officeren och uppriktigt bett om ursäkt å Försvarsmaktens vägnar.

Officeren är idag mycket lättad över beskedet och glad över den ursäkt han fått.

Bra gjort Försvarsmakten! Fortsätt att värna om personalen, det kommer att behövas.

Tillägg: Huruvida de bägge mobbande cheferna har efterräkningar att vänta är ine känt men en kavajhytt borde det nog bli om detta inte är avklarat redan.

måndag 20 september 2010

Sverigedemokraternas valresultat ökar stödet till invandrare!

Den här bloggen är opolitisk och kommer så att förbli. Jag kan dock inte låta bli att kommentera lite om att Sverigedemokraterna (SD)nu kommit in i riksdagen. Detta faktum förefaller ha öppnat ögonen på många svenskar som nu börjar inse vad det kan komma att innebära att detta parti blivit riksdagens åttonde.

De spontana demonstrationer som nu idag genomförts i Stockholm, och som förmodligen kommer att följas av fler ute i landet, mot att SD har klarat 4% spärren visar att alltfler ta parti för invandrare och mot de krafter som SD representerar.

Detta faktum kommer förmodligen att innebära att invandrarpolitiken blir mer fokuserad hos gemene man och vilket i sin tur kommer att innebära att förståelsen för invandrargrupper kommer att öka. Det ger också en tydlig signal till övriga partier att nu måste man med än mer kraft ta itu med invandringen och tillse att förutsättningarna för anländande blivande svenskar ges de bästa förutsättningarna.

SD har därigenom varit gentemot sig själva rejält kontraproduktiva och för en gång skull kanske gjort någon nytta.

Dock hoppas jag att deras riksdagsnärvaro ska bli en parantes.