tisdag 30 november 2010

Dödsmeddelande

Härmed måste tyvärr meddelas att den sedan länge svårt sjuke "Efem Perstjänst" nu avlidit efter en längre tids lidande i kronisk vaneföreställning, plötsliga och häftiga utagerande av patologisk natur, paranoida förföljelsetankar samt självdestruktivt beteende.

Efem hade på slutet av sin levnad påbörjat förföljelse av sina anhöriga både brevledes och via sms. Sjukdomsinsikt saknades tyvärr totalt och då ansvarig vårdpersonal vid kliniken Försvarsdep inte förmådde förstå de suicidala tankarna genomförde således Efem den definitiva destruktiva handlingen via den så kallade "smsgiljotinen".

Vi saknar alla den friske och empatiske Efem Perstjänst så som vi minns honom som frisk.
Kliniken Försvarsdep har nu Lex Björn anmälts för sin försumlighet och ansvariga behöver bytas ut. Närmast ansvarig skötare, Öbe Fälhavare, har även visit sig sakna nödvändig kompetens för sin tjänst vilket till största delen bidragit till att Efem´s sjukdomstillstånd förvärrats och som slutligen ledde till dennes död.

onsdag 24 november 2010

Regeringsflygplanen är inte för gamla

SVT rapport hade igår ett inslag där statsministern kräver nya flygplan då han anser att de är för gamla, de är från åttiotalet, och måste få nya delar alltför ofta. Uttalandet kommer efter de incidenter som inträffat under det senaste åren i form av rökutveckling i en bandspelare och en felande tryckkabin.

Då kan man fråga sig om det är av oro för flygsäkerheten som Reinfeldt uttalar sig eller är det av omsorg om flygrädda ministrar. Hur kan han, oavsett orsaken till sin oro, då tillåta att regeringen flyger med SAS eller andra civila flygbolag där många flygplan är äldre och med mångfaldet mer gångtimmar än regeringsplanen? Dessutom, hur kan han tillåta att statens anställda flyger världen runt med Herculesflygplanen? En konstruktion från femtiotalet där den äldsta svenska herculesen är från första halvan av sextiotalet.

Om statsministern väntar någon månad så kan han läsa den utredning som nu håller på att färdigställas rörande incidenten i Afghanistan, Marmals flygplats, där man körde in i en avspärrning på taxibanan och slog av noshjulet. ÖB var pasagerare vid tillfället.
Då kommer statsministern att inse att det inte är vare sig flygplanen eller piloterna som är problemet med hanterandet av VIP-flygningar utan något helt annat.

Ett av problemen var ju själv med som passagerare i sistnämnda flygning.