måndag 21 juni 2010

Krigsveteraner flyr till skogs..redigerat kl 2130.

Det har i flera media de senaste dagarna rapporterats om hur danska krigsveteraner söker sig till de danska skogarna för att där leva ett eremitliv långt borta från samhället i övrigt. Dansken Thomas Furustubbe har upprättat ett nätverk för veteraner i Danmark och säger sig känna till att det just nu finns minst tre sådana före deta soldater på drift.(SvD).

Det har alltid funnits människor som av olika skäl valt att avgränsa sig från samhället och dess sociala funktioner. Dessa eremiter behöver ju nödvändigtsvis inte bo i grottor och kojor utan kanske oftare i mindre stugor, gamla husvagnar o.dyl. Ofta förknippas dessa människor med utslagna individer med missbruksproblem. Det finns ju dock människor som av andra skäl, ideologiska eller annat som frivillgt väljer detta alternativ och trivs med det men oftast ligger det någon form av flykt i beteendet.

Huruvida danska veteransoldater väljer ett sådant alternativ istället för att söka vård eller stöd kan bero på ett obefintligt eller dåligt stöd från samhället och ytterst den tidigare arbetsgivaren, det framgår inte, men det förefaller vara en form av desperat sista utväg vilket är tragiskt. Jag har inte hört om liknande företeelser i Sverige även om det finns många svenska veterander som lever ett isolerat och svårt liv mitt i samhället.

Danskarna håller på att bygga upp sin veteranverksamhet efter förebild av Norge och förhoppningsvis har vi en liknande, minst lika bra, verksamhet igång i Sverige inom några år.

Det som är intressant, och skrämmande, är att om fler väljer utanförskapet på grund av dåligt stöd efter missioner utomlands är det embryot till en kriminell verksamhet. Hells Angels startades av veteranpiloter fån andra världskriget (Tack Wiseman för korrektion) då de valde just flykten från ett otacksamt amerikanskt samhälle efter hemkomsten från kriget. Alla vet hur utvecklingen av "MC-relaterad" kriminell verksamhet expanderat sedan sjuttiotalet.

Danskarna har varit tiofalt mer belastade i sina utlandsmissioner de senaste åren än Sverige, inte minst i Irak och kan sägas ligga "före i spåret". en liknande svensk utveckling är inte otänkbar, snarare förväntad om inte vi lyckas med att konkretisera veteranutredningens slutsatser på ett bra sätt och inom en rimlig framtid, tre till fyra år.

Ett svenskt Veterancentrum är en viktig del, kanske den viktigaste, i det arbetet.

3 kommentarer:

  1. I danmark ær man næstan lika dåliga på att hantera veteraner som i sverige. De med problem hænvisas till den offentliga vårdens obefintliga kunskap, tex får de dær veta att PTS kan man som mest lida av ett år. Enda hjælpen æv privat vård och kamratføreningar. Just nu pågår en insamling av tjænstgøringsmedaljer som protest.

    SvaraRadera
  2. Bra inlägg Borneo. Hittade en sak i SvD som ligger ganska nära ämnet. Om en som inte ens kom iväg men har problem ändå.

    http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologensvarar/jag-har-samma-mardrom-varje-natt_4835037.svd

    SvaraRadera