tisdag 31 augusti 2010

Klippkort till Afghanistan, men vad gör de där?

Att det är populärt att åka till Afghanistan bland politiker och högre militärer är väl inte obekant. Mona Sahlin har varit där, Bildt är en ständigt återkommande resenär och militärledningen planerar ständigt nysa resor. Trycket på att bekvämt flyga dit har ökat pressen på flygvapnets transportflygdivision på Bromma.

Utredningen om vem som egentligen beordrade den olyckliga flygningen till MeS tidigare i år när man havererade en dyrbar G4 beroende på att man uppenbarligen negligerade underättelsetjänstens rekommendationer och uppfann egna regler, taxa med släckta strålkastare t.ex,fortgår men alla svär sig fria från ansvar. Nu ökar trycket igen på besättningarna att flyga militärledningen direkt till MeS och Marmal. Vad nu generalerna har att göra i Afghanistan stup i kvarten känner jag inte till mer än att de belastar hela organisationen på ett sätt som stör hela missionen där. Antalet "turistnätter" på campen Nordic Light var närmare 17000 senaste året. (Källa FS 18).
Att man samtidigt från ledningshäll kallar piloterna för fega och bekväma är stötande, även om det är fikarumssnack.

Den pågående utredningen om G4 haveriet på Marmal borde utöka sitt intresseområde till att även syna prioriteringar och riskanalyser för att utröna om det verkligen är nödvändigt med allt detta turistande till Afghanistan. Alltså är besökets viktighet värt riskerna.
Dessutom går det ju även bra att lifta med ordinarie leaveflyg vilket går varje vecka. Men det är väl inte riktigt lika häftigt, dessutom ingen bar ombord.

3 kommentarer:

  1. Ja, generaler och politiker borde kunna åka chartrade civila kärror tillsammans med truppen. Det vore enklare då och då skulle inte Flygvapnet behöva ta risker. Bättre att låta civila göra det.

    SvaraRadera
  2. Självklart skall politiker och höga militärer göra "besök i verkligheten". Nyttan med det överstiger vida det omak det kan innebära för inblandade. Önskvärt hade ju också varit med samma frekvens av besök även i den vardagliga verksamheten. Och självklart ska snabbaste och smidigaste sättet att resa användas. Att likt Jante-lagen tycka att alla ska resa på samma sätt bara för att det annars kan uppfattas som orättvis leder inte framåt. Visst är alla individer värda lika mycket men oaktat det kan det vara befogat att höga chefer och ledare tillbringar så lite tid som möjligt på resande fot. Och självklart skall Flygvapnets flygplan användas till det. Det är lika självklart att de transporterna ska genomföras av korrekt utbildade och förberedda besättningar och att varje flygning ska föregås av en riskanalys. En identifierad risk betyder dock inte automatiskt att flygningen skall ställas in!

    SvaraRadera
  3. Ur ekonomisk synvinkel kan det också vara intressant att syna den kostnad Försvarsmakten ålagts av Regeringskansliet att debitera detsamma för flygningar med G4. Såvida det inte har ändrats de senaste åren understiger det Försvarsmaktens kostnader för att genomföra dessa flygningar.

    SvaraRadera