fredag 19 mars 2010

Medalj är bra, vård ännu bättre.

försvarsministerns debattartikel i dagens DN-debatt ger förhoppningar att svenska soldater i framtiden kommer att få en bättre behandling efter genomförda missioner. Instiftande av medalj är också bra, det är viktigt att få ett tecken på uppskattning och då givetvis genom en riktig ceremoni.
Vad som är viktigare är att förutsättningarna för utlandstjänst också förbättras, inte bara ekonomiskt utan även hanteringen av anhöriga före, under och efter missioner och då inte bara när något hänt som inte borde hända. Här har det börja hända saker men mycket återstår. Svenska soldathemsförbundet har en utmärkta artiklar i ämnet i sin tidning. Det finns även flera forskningsrapporter i ämnet.

Stiftelsen Jespers Minne har nyligen åter aktualiserat frågan om ett Veterancenter och Fredsbaskrarna med flera har hakat på och avser nu starta en insamling samt genomföra ett seminarium rörande bildandet av ett Veterancenter. Om detta går även att läsa som gästinlägg på Wisemans blogg tidigare där ett exempel skissas på hur ett sådant kan se ut.

Nu är det ju inte bara Försvarsmaktens personal som gör utlandstjänst. Polisen, Räddningsverket, Kustbevakningen, UD och många fler i statens tjänst ska också kunna bli nyttjare av en sådan institution.

Det viktiga är att nu handla snabbt. Konkreta förbättringar i hanteringen av dessa personalgrupper måste kunna synas inom det närmaste året, om än i mindre skala. Ett veterancenter bör stå helt färdigt, finansierat och med personal senast 2014.

Enighet i frågan är viktig inte bara på politisk nivå utan även bland intresseorganisationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar