söndag 21 mars 2010

Rekryteringen till FM, ny snake-oil?

Kommer ni ihåg debatten kring "Snake-oil" i höstas? Den där undermedicinen vilken såldes av kringresande i Vilda Västern under 1800-talet och som påstods bota allt.

Hela processen kring ett nytt varumärke för Försvarsmakten med tillhörande försök till rekrytering är just en snake-oil.

Likt myten att centralisering av funktioner typ FömedC, HR.center, helikopterresurser och GLI/Noc etc.löser allt, kommer alla dessa hundratals miljoner som nu satsas att vara lika felsatsade.

Hur ska man göra då?

Börja med att tala sanning!

Redovisa konkret vad det innebär att arbeta för Försvarsmakten avseende förmåner, försäkringar och uppgifter.

Försök inte billiga och trendiga bondfångarknep där verkligheten förenklas så till den grad att ingen som idag tjänstgör i FM känner igen sig.

Skapa ett förtroende ute hos FM anställda så att dessa blir såpass positiva att de blir lokala informella rekryterare.

Medge fel och brister öppet och trovärdigt. Dagens mörkläggningsstrategier är löjeväckande, avslöjas direkt och blir istället grogrund för ytterligare vulgärtolkningar av begrepp som ÖRA.

Utkräv ansvar för de inom FM som gör allvarliga misstag och gör det på rätt nivå.

Idag sker en ryggmärgsreflexartad nedtryckning av ansvaret när detta börjar stiga för högt upp i hierarkin. Majorer och nedåt får ofta sanktioner vid felhandlingar, ovanför dessa mycket sällan. Bortsett från psykopater typ Stigson är det mycket svårt att hitta exempel på generaler som har utkrävts ansvar, här smetas det ut och trycks ner.

Sluta med den ensidiga fokuseringen på utlandsstyrkan, det finns andra jobb också. Stril-området till exempel.

Inse att en omorganisation inte är universallösning på alla problem. Det är feltänkt att tro att FM måste omorganisera hela tiden för att möta förändringar i omvärlden. En stabil organisation som medarbetarna har förtroende för klarar dessa omvärldsförändringar utan att drabbas av panik och ger också stabilitet för människorna i systemet vilket i sin tur gynnar rekryteringen.

Det finns ingen snake-oil att köpa trots ihärdiga försök att sälja av dagens försäljare.(läs konsulter.)

Till sist. Lär av historien. Där finns många svar på dagens problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar