onsdag 12 januari 2011

Polenhaveriet med onykter flygvapenchef i cockpit

Haveriet med det polska presidentplanet där stora delar av polens ledningsskikt, inklusive presidenten med fru, omkom, berodde till stor del på att presidenten själv hade beordrat befälhavaren att landa. Som "hjälp" skickade han fram en alkoholpåverkad flygvapenchef in i cockpit, detta enligt den nu släppta ryska haverirapporten.

Allt detta är så långt man komma komma från modern flygsäkerhetstänkande kan man tycka. En gissning är att det har med gammal öststatskultur att göra där order är order, oavsett hur korkad den än är.

Ett sådant översitteri skulle aldrig kunna inträffa i ett land som exempelvis Sverige, alltså att högre okunniga chefer lägger sig i en flygbefälhavares beslut under flygning.

För övrigt så väntar vi med spänning på den nu färdiga utredning om tillbudet i Afghanistan med det svenska regeringsplanet, med ÖB som passagerare, vilken nu lär vara färdig men hamnat i en ny remissrunda i en trängre krets.

20 kommentarer:

 1. Liknande har redan inträffat i Sverige eller rättare sagt i Afghanistan med G4 där besättningen tvingats till flyguppdrag med allvarliga brister i förutsättningarna. Även till Afrika har G4 tvingats flyga med mycket dåliga förutsättnigar. I och försig inte under flygning men nära inpå. Det är bara en slump att inte liv har krävts. Välkommen till "banamonarkin"!

  SvaraRadera
 2. Har inte SHK varit delaktiga i haveriutredningen med Svenska regeringsplanet i Afghanistan? Normalt sett kommer rapporten ut på deras internetsida.

  Det är väl inte så illa att man lyckades hålla SHK utanför den utredningen?

  SvaraRadera
 3. SHK har man lyckats hålla undan då haveriet skedde i utlandet, därmed kan rapporten tvättas från obehaglig/generande kritik mot enskilda befattningshavare och brister i det egna regelverket. Någon som hört hur det gick med skadebedömningen av G4:an hos Gulfstreams verkstad i Palm Beach, Florida? Upphuggning till reservdelar eller rep för miljonbelopp?

  SvaraRadera
 4. Vi är många som väntar med spänning på resultatet av G4-utredningen. Snacket går och det tycks låter som en klassisk "skylla-ifrån-sig-övning".

  SvaraRadera
 5. Spännande fortsättning lär följa i G4 ärendet.

  SvaraRadera
 6. Nu måste ni åtminstone försöka förstå! Det är SHK som bestämmer, vara sig en olycka med ett FM flyg sker inom Sveriges gränser eller utrikes, om de vill ta hand om utredningen eller om de vill att FM ska göra utredningen. (Förutom det landets haveriutredning där olyckan sker). Sluta att komma med andra insinuationer!

  Av alla bloggar verkar denna vara den som vill fantisera om utgången av haverirapporten innan den kommer ut. Varför? Är ”ägaren” och en del av läsarna så enkelspåriga att man endast VILL höra ”sanningen”, från en källa vilket uppenbart tycks vara fallet här?

  SvaraRadera
 7. @anonym 12 Jan 22:57.

  Kan du vänligen nämna en enda skillnad i brist som du/ni haft mellan de flygningar som du tar upp här och exempelvis en civil G4 som flyger in till dessa flygplatser.

  "Tvivlaren"

  SvaraRadera
 8. Borneo! Är orden ”presidenten själv hade beordrat befälhavaren att landa”, fakta eller är det rent bullshit?
  Var har du fått dessa ord ifrån? Vänligen hänvisa till var vi läsare kan hitta detta underlag.
  Eller är det så att du kan ryska?

  "Tvivlaren"

  SvaraRadera
 9. @Tvivlaren
  Min källa är SVT och annan media som rapporterat om den nu färdiga ryska utredningen. Tidigare har man kunnat följa utskrift av radiokommunikation. Riktigheten i vad jag förmedlat är lika med riktigheten hos SVT.
  @anonym 14,52. Beträffande G4 utredningen och att den har gjorts av FM är naturligtvis märkligt men behöver inte innebära att den är sämre för det. Utredningen kommer att vara nåbar i samma sekund den registreras in, vilket inte skett ännu.
  Att SHK inte tog utredningen berodde på, enligt mina källor,personalbrist. Fel folk på plats när frågan kom.

  SvaraRadera
 10. Borneo, jag trodde du hade så pass mycket livserfarenhet att du inte skulle "köpa" vad som helst från massmedia. Man ska alltid vara kritisk till massmedia (och bloggar) vare sig det är TV eller tidningar.

  Jag personligen skulle hellre velat se utredningen med utskriften från vad som verkligen blev sagt i cockpit innan jag skulle gått ut med en sådant utlägg som du gjort ovan.

  http://www.expressen.se/nyheter/1.1953747/utredare-inget-tryck-pa-polska-piloten

  "Tvivlaren"

  SvaraRadera
 11. @Borneo 14 Jan 00:28

  Då är det inte så konstigt att SHK gav den till FM. Du svarar på din egen fråga om "märkligt", nämligen personalbrist!

  Kan tyvärr inte följa ditt resonemang ang att du fått informationen från SVT.

  http://svt.se/2.22584/1.1965160/inga_patryckningar_pa_polske_olyckspiloten

  http://svt.se/2.22584/1.2293156/full_flygvapenchef_fanns_i_cockpit

  http://svt.se/2.22584/1.2016529/piloter_struntade_i_varningssignaler

  SvaraRadera
 12. Den ryska haverikommisionens utredning kan laddas hem (på engelska)här:
  http://www.mak.ru/english/info/tu-154m_101.html

  SvaraRadera
 13. @ Anonym 16 jan 04:01
  Tack för informationen!

  Genom detta kan jag bara konstatera att orden
  ”Haveriet med det polska presidentplanet där stora delar av polens ledningsskikt, inklusive presidenten med fru, omkom, berodde till stor del på att presidenten själv hade beordrat befälhavaren att landa". Är en ren lögn!

  Borneo! När en pilot försöker att skylla en olycka på något annat än piloter bör man ha torrt på fötterna. Det kan alltid synas och då blir resultatet inte det önskade som i det här fallet.
  Kanske något att se upp med i samband med kommande haverirapport med G4 haveriet i AFG…

  "Tvivlaren"

  SvaraRadera
 14. Personligen tappade jag förtroendet för SHK i samband med den tillrättalagda utredningen vid överflygningsolyckan i Uppsala 2003. Den kostade SHK att en kompetent rakryggad utredare sa upp sig...

  /H

  SvaraRadera
 15. @Tvivlaren: Ett utredningsresultat kan väl knappast betraktas som att "skylla" på någon? Det är ju just därför man gör en utredning: man skall på ett så objektivt sätt som möjligt få fram de bakomliggande direkta och indirekta orsakerna för att lära sig och inte göra om liknande misstag igen (och för att ha just "torrt på fötterna"). Och det alldeles oavsett om det är en pilot eller någon annan som begått ett fel eller ej.
  @ H: Jag hoppas verkligen att vi slipper vara med om att fler utredningar friseras, exempelvis i syfte att endast skuldbelägga piloten så som var fallet 2003

  SvaraRadera
 16. Tvivlaren:
  I haveriutredning framgår det att Flygvapenchefen befann sig i cockpit, dessutom med 0,6 promille i blodet. Att Presidenten skulle ha gett order framgår inte med tydlighet, men läs utdragen från Flight Recorder och tolka själv hur "Han kommer bli skitförbannad" i sammanhanget skall vävas in.

  Nog har inlägget vinklats i detta håll - men var består lögnen? Läs igenom så ändrar nog även du uppfattning....

  SvaraRadera
 17. @ Anonym 22/1 18:16

  Jag har läst utredningen och vidhåller att orden ”berodde till stor del på att presidenten själv hade beordrat befälhavaren att landa" är helt och hållet fabricerat. Det finns inget belägg för detta uttalande.

  Om du kan läsa dessa ord i utredningen får du gärna hänvisa var du finner dem!

  Att den polska FV chefen var i cockpit har inget med presidentens ev. förehavande. (Sveriges FVI skulle också kunna sitta i en cockpit vid ett ev haveri med ett svenskt transportflygplan (typ G4) utan att för den sakens skull statsministern skickat in honom).

  Om det fanns en risk att de polska piloterna hade en självpåtagen rädsla för överheten har inget med själva påståendet om presidenten att göra. Möjligtvis piloternas ev. saknad av kompetens.

  ”Tvivlaren”

  SvaraRadera
 18. "Tvivlaren":

  Jag tycker mig ha belägg för motsatsen via följande:
  1) På sidan 62-63, återfinns vad som hade dokumenteras på MARS-NV bandspelaren:
  "Yet there is no decision of the President what to do next".
  Av röstanalysen är det troligen "Director of Protocol" som har sagt ovan som replik på att piloterna har identifierat ett "problem" ca 15 min innan krashen.

  2) sid 146 beskriver en liknande händelse 2008, där den piloten trotsade Presidenten och valde alternativ landningsplats, samt vad PIC säger 10:16:48 "I am not sure, but if we don't land here, he'll give me trouble"

  3) sid 147. uttdrag från voice recorder med bla frasen ".. ask the chief.." samt slutsatsen i efterföljande stycke

  4) Sid 149, kring 10:30 registrerade CVR "So far there's no President's decision what to do next", sagt av Director of Protocol

  5) I övrigt råder det knappast någon tvekan om att både rutiner och kompetens har saknats för denna situationen, men min poäng är att en pilot som inte under 13 sekunder agerar på "Pull up!" från TAWS (sid 164-165, samt sid 178) direkt utan fortsätter i backen har en beslutsvånda som troligt kan härledas till en berusad överordnad bakom ryggen med en "uttryckt vilja" från VIP, i detta fall Presidenten. (Main passenger sid 182)

  6) Slutsatsen gjord av "expertgruppen" överst sid 183

  Att det skulle vara så långsökt att det är "fabricerat" och inte finns några belägg för det - är ytterst en tolkningsfråga där vi har olika åsikter och vi aldrig kommer få veta sanningen.

  Slutligen, det kan vara nyttigt att "tänka" på om det kan finnas vissa kulturella olikheter i en fd kommunistisk struktur visavi "den svenska modellen", varför att direkt göra en jämförelse med hur det skulle funka på en svensk flygning för mig är helt irrelevant

  SvaraRadera
 19. @Anonym 24/1 13:28

  När du rycker ut enstaka fraser ut ur rapporten på 184 sidor för att vi ska tro att detta är hela sanningen arbetar du på samma sätt som Jan Josefsson/ Uppdrag granskning!

  Det vore mer rättvist att läsa HELA utredningen för att få en fylligare syn än att ytterst skylla på presidenten!

  Låt mig göra på samma sätt.

  Du skriver själv: CVR "So far there's no President's decision what to do next" M a o så har han faktiskt inte beordrat något!
  Vad är det som säger att det inte var till vilket av de två alternativa landningsplatser som presidenten skulle välja mellan med tanke på möjligheten att få tag på annan logistik/transport till platsen dom skulle till.

  När tvivlaren skriver att orden: " berodde till stor del på att presidenten själv hade beordrat befälhavaren att landa" är fabricerade har han rätt.
  Det stå klart och tydligt att någon sådan order aldrig är uttalad. (Sidan 120). ”THESE WISHES WERE NOT EXPLICITLY PRONOUNCED” Även om kanske önskan skulle kunna vara det, likväll alla VIP som beställer ett ”privatflyg” till en destination.

  Att piloten bröt mot sina egna, flygplanets och flygplatsen minima får han ta på sig skulden för som PIC. Bättre att inte behöva flyga presidenten framöver än död.

  SvaraRadera
 20. @Anonym 27/1 06:31

  duh, i ditt förr-förra inlägg skrev du:
  "Om du kan läsa dessa ord i utredningen får du gärna hänvisa var du finner dem!"

  Om du är ngn slags CSI-geek som måste ha skriftligt bevis på att ordern är uttalad har du helt rätt, det står ingen stans. Men återigen citerat från ditt förr-förra inlägg:
  "Jag har läst utredningen och vidhåller att orden ”berodde till stor del på att presidenten själv hade beordrat befälhavaren att landa" är helt och hållet fabricerat. Det finns inget belägg för detta uttalande."

  Det var just belägg som jag fokuserade på - men du inte valde att tolka på samma sätt som jag. Som du förstår av mina hänvisningar så har jag läst HELA rapporten.

  Till slut, jag vidhåller vad jag sade i mitt förra inlägg:
  "Att det skulle vara så långsökt att det är "fabricerat" och inte finns några belägg för det - är ytterst en tolkningsfråga där vi har olika åsikter och vi aldrig kommer få veta sanningen."

  Undrar just om du kan nöja dig med det? Min motreplik är att du verkar ha en "Lennart Ekdahl-hållning", lyssnar inte på argument men är tvärsäker på din sak - hur motbevisad du än blir....

  SvaraRadera