måndag 31 januari 2011

Varför denna hetsjakt mot piloter?

Efter att under en tid ha följt debatten rörande pilotlöner, påståenden om rädda och fega piloter som inte vill åka utomlands på missioner och diverse tillmäten såsom "ballerinor" med mera, kan jag bara konstatera att det är en ganska illa upplyst skara som hela tiden upprepar dessa åsikter, likt ett mantra.

Det finns i alla vapengrenar personal som av olika skäl inte kan eller vill åka på mission men att påstå att alla piloter tillhör den skaran är fel.

De allra flesta av de flygande besättningarna vill åka ut och vill göra ett bra jobb, däremot vill man ha de nödvändiga förutsättningarna, precis som alla andra soldater.

Det vore trevligt om bloggdebattörerna kunde bli lite mer nyanserade.

18 kommentarer:

 1. Va vet du om det? E du pilot eller?
  /arnold

  SvaraRadera
 2. Långt innan det blev aktuellt med "missioner", alltså redan medan det kallades utlandsuppdrag, förekom denna brist på nyansering. Då var det dock inte utlandsuppdragen som var i centrum men praktiskt taget all annan militär verksamhet och bortklemade ballerinor var bara förnamn.
  Själv beundrar jag exempelvis både ubåtsbesättningar och jägarsoldater som är uppfödda på torrt pulvermos och lever 7 dygn i snödrivor bakom fiendelinjen. Jag har dock sett tillräckligt många fallskärms- och norrlandsjägare som sadlat om till piloter för att konstatera att flertalet av dom havererat eller på annat sätt överskridit omdömesgränsen som bra stridsflygare måste iaktta.
  Vi har kanske för olika syn på ballerinor och die-hards?

  SvaraRadera
 3. Vi gamla spaningspiloter brukade säga att "0-0 var bättre än 1-1". Fegt eller klokt?

  SvaraRadera
 4. I grund och botten handlar det om avundsjuka, inom FM oftast pga lönen. Många är pigga på att snacka skit om piloter, men hade förstås gärna själva varit en. Fler än man tror har dessutom själva sökt en gång i tiden men inte klarat testerna så en viss bitterhet ligger också bakom.

  SvaraRadera
 5. I jantelandet Sverige härskar avunden: Ingen tillåts vara mer framstående än den andre. Undantaget utgörs av romanfiguren Biggles.

  Verklighetens Biggles har klarat en rad fysiska och psykiska tester, vilket väcker avund hos alla sillmjölkar som aldrig skulle komma ifråga.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 6. Ja, för tusan. Alla som har synpunkter på piloterna är misslyckade Jante-hyllare som borde skämmas. Man får inte klanka ner på piloterna ty de ska skyddas och hyllas oavsett vad och hur de gör det.

  Lägg av...

  Det handlar om att dela andras börda och att komma med nyanserat gnäll baserat på fakta.

  Och dra inte upp hur många piloter som gick i backen under Flygvapnets första år för då kontrar jag med hur många sjömän som drunknade under Flottans motsvarighet.

  Fundera i stället på om det finns fog för andras synpunkter.

  SvaraRadera
 7. @ bossekommenterar

  "Själv beundrar jag exempelvis både ubåtsbesättningar och jägarsoldater som är uppfödda på torrt pulvermos och lever 7 dygn i snödrivor bakom fiendelinjen."

  Tar de med sig snö ner i ubåtarna? ;)

  SvaraRadera
 8. @Bossekommentar.
  Det finns ingen överrepresentation i haveristatistiken av piloter med bakgrund som jägare. Tvärtom så är dessa piloter en stor tillgång med sin erfarenhet från jägarlivet och är oftast de som gärna blir instruktörer i överlevnad med mera.
  Själv har jag alltid önskat att gröntjänsten för FV piloter skulle ha en högre kvalité. Gamla arméflyget hämtade ju förr sina piloter ur truppbefälen vilket medförde att dessa per automatik visste hur de skulle fungera som helikopterförband för att bäst gynna fältförbanden. Samtidigt får man inte glömma att dessa arméflygare fick utstå en hel del glåpord från sina förra kolleger på regementen just för att de blivit piloter. Att ett mått av avundsjuka låg bakom är väl en inte alltför kvalificerad gissning. Många kände sig kallade, få blev utvalda.
  Hela problemet accentueras nu också av att gröna generaler och blåa dito inte drar jämnt. Att en trestjärnig grön general mer eller mindre officiellt kallar FV piloter för lyxputtar och ballerinor gynnar ingen, klyftan bara ökar.
  För övrigt ska man kanske komma ihåg alla de räddningsinsatser FM helikopterbesättningar gjort genom åren och även de flygningar som gjorts i sämsta tänkbara väder, långt bort från svensk kust, för att skapa underrättelser åt FM.

  SvaraRadera
 9. @ Anonym 23:49 -
  OK, meningsbyggnaden var långt från perfekt. Jag beundrar såväl ubåtsbesättningar som jägarsoldater, de sistnämnda varandes uppfödda på...osv
  Har det klarnat? Annars kan jag tillägga att jag inte härstädes anfört några motiv till min beundran av ubåtsbesättningar, endast att jag beundrar dom ;-)

  @ Borneo : Jag erkänner villigt att jag bara redogjort för min egen erfarenhet av min omvärd, inte något som jag granskat mot FV haveristatistik. Märk väl att jag inte yttrat mig om deras egenskaper som instruktörer i överlevnad (i vildmark etc). Jag talade om deras egenskapers inverkan på deras egen överlevnad som piloter. Helt ovetenskapligt som sagt.

  SvaraRadera
 10. "Och dra inte upp hur många piloter som gick i backen under Flygvapnets första år för då kontrar jag med hur många sjömän som drunknade under Flottans motsvarighet."

  Är det relevant att ta upp hur många HKP-piloter som förolyckats i tjänst i sverige under det senaste decenniet eller så?

  SvaraRadera
 11. @Per A.

  Nej, varför skulle det vara relevant? Innebär dödsfall att man inte får kritisera en yrkeskateogri?

  Vissa kategorier får man inte ha synpunkter på tydligen medan det är helt OK att tala nedsättande om andra.

  Arméjönsar är dumhuvuden som inte lyckats bli stridspiloter. Därför ska de minsann inte kritisera vår fantastiskt ofelbara pilotkår som med blod skapat vårat fantastiska Flygvapen. Jante, okunskap, revirpinkeri...

  SvaraRadera
 12. "Varför denna hetsjakt mot piloter" skriver Borneo!
  Den frågan är lika relevant son Borneos egna hetsjakt mot FML.

  Surt sa räven!

  SvaraRadera
 13. @anonym 04.21
  Den kritik som framförs på denna blogg och många andra, kritiserar och berömmer både högt och lågt. Att FML får utstå en del kritiska kommentarer är just för att de i sammanhanget har bedömts vara relevanta

  Det kan vara så att en del kritik, och för all del, beröm, inte är befogad men så långt som möjligt försöker inläggen att vila på saklig information även om formuleringar kan bli spetsiga, dock aldrig kränkande.

  Kritiken mot piloterna i FV har dock passerat den gräns där kritik övergår till smädningar och förlöjligande.

  allt enligt min åsikt.

  SvaraRadera
 14. @ Borneo 06:51

  Vem gör bedömningen? Är det olika grund för kritik mot FML som mot piloter?

  Närmaste exemplet gäller faktiskt din egen "hetsjakt" gentemot ÖB i G4 haveriet som även den saknar fog. Den är inte saklig därför att du blandar ihop två olika händelser men tycks inte ta åt dig av denna upplysning!

  Kan dessvärre/tyvärr förstå kritiken från våra "armé o marin bröder" (emellanåt) gentemot en del av FV piloterna! Problemet för FV är att dessa "bröder" inte kan skilja på pilot och pilot

  "FV-piloten"

  SvaraRadera
 15. @ FV-piloten.
  När det gäller G-4 utredningen så är jag inte i besittning av att ha läst den fullständiga. Däremot så har jag utifrån diverse informationer förstått att det har förekommit viss styrning, för att utrycka det mild, från högre militär nivå.

  Det handlar inte om någon hetsjakt. Det jag inte förstår är varför man inte kan ta åt sig av utredningars reultat och rakryggad säga att att -ja vi gjorde fel men vi rättar till det, istället för att lägga så mycket energi på att mörklägga.
  Rädslan för media är monumental beroende på oförmågan att förstå att media är vår bästa vän när det gäller att få vanligt folk att intressera sig för FM. Även kritiska inslag gynnar FM i längden.

  Det är ju mörkläggningen och dribblandet som är det allvarliga, inte att ordervägar och direktiv blivit fel. Fel gör vi alla och det är inget konstigt i det, vi ska lära av dessa.

  Det som ligger som underton i din kommentar är att Borneos Loopar har som syfte att söndra och så split inom FM. Det är precis tvärtom, syftet är att fokusera på de problem som faktiskt finns.Problemet just nu, bland många andra, är att ledarskapet i FM inte kan hanteras främst beroende på den just nu befintliga organisationen. Det är inget att anmärka på de individer, inte ens ÖB, som försöker sköta firman FM, de har en omöjlig uppgift.

  Men vi gynnar inte FM genom att förbli tysta i vår granskning.

  SvaraRadera
 16. @anonym:

  Du lär knappast höra några smädningar från flottisthåll. De är själva rätt hårt utsatta från armé och amf-håll. Uttryck som Flottans Båtklubb till exempel har man fått höra till leda...

  SvaraRadera
 17. Så om någon har helt klart för sig(fakta) vad som skiljer i arbetsvillkor mellan piloter, sjömän och officeren på trupp inom armén, eller om det finns någon direkt motsvarighet till varandra inom de olika vapenslagen för att få en sannare bild, så skulle det vara högst intressant att se.
  ex, löner, förmåner och extra tillägg, total utbildningstid mm.

  Vad är det som är sanning och vad är inte?

  SvaraRadera
 18. Borneo sa: Själv har jag alltid önskat att gröntjänsten för FV piloter skulle ha en högre kvalité.

  Driver du med oss? :)

  Hedersfältflygarn

  SvaraRadera