fredag 10 december 2010

Avbryt planerna på svenska helikoptrar till Afghanistan!

När debatten om svenskt styrkebidrag till Afghanistan, Mazar e Sharif, i form av helikoptrar var som livligast för några år sedan var det främst medevac-förmåga som efterfrågades. När så beslutet togs att förstärka ISAF-styrkan med modifierade Hkp 10 var det just med detta syfte i åtanke.

Under de år det nu strulat med modifieringen av dessa helikoptrar och svårigheterna att få till stånd lämpliga utbildningar till besättningarna har mycket hänt i Afghanistan beträffande just helikoptrar och hotbilden i övrigt.

Förutom att norrmännen flyger några Bell 212, med stöd av svenska tekniker, så har den amerikanska 10 Bergsdivisionen tillförts norra delen av landet. Det innebär att det idag finns ett sextiotal Black-Hawk helikoptrar i Marmal, flygplatsen i omedelbar närhet av Mazar e Sharif.

De räddningsinsatser som skett under det senaste åren har utförts av dessa helikoptrar, inklusive understöd till svensk/finska förband. Black-Hawk används även till trupptransport och närskydd vid olika operationer vilket kraftigt eliminerat risken för IED bomber och eldöverfall.

Marktrupperna i området, bland annat svenskarna, är mycket nöjda med detta förhållande och ser egentligen nu inget behov av svenska helikoptrar i området.

Tvärtom kan det innebära en försvagning då de svenska besättningarna ännu inte har fått den träning de behöver och kommer ej heller hinna få innan den planerade ombaseringen sker i vår. Därtill är helikoptern inte lämpad för det klimat den ska verka i. Den är helt enkelt för svag!

Förutom de brister som finns hos de svenska besättningarna rent flygsäkerhetsmässigt så finns det ej heller någon operativ erfarenhet att genomföra taktiska transporter på det sätt som krävs i stark hotmiljö. Därmed ökar risken för både marktrupper och de flygande besättningarna.

Något utrymme för övningsflygningar i området finns knappt varför även den operativa förmågan behöver övas före avresa, vilket inte hinns med vilket även besättningarna är medvetna om.

Det klokaste nu är att abortera hela HU 01, helikoptermissionen, och använda den kapaciteten i NBG 11 istället. Att driva igenom ett beslut, som var rätt när det togs, enbart av politiska skäl är inte bara oklokt, det är i högsta grad ansvarslöst.

62 kommentarer:

 1. Så rätt så rätt
  Men ack så försent att genomföra
  Däremot är det läge att stoppa hela Hkp16 som också ska till Afghanistan. Varför kasta bort 4,3 miljarder när de kan användas till annat.

  SvaraRadera
 2. Det har jag propagerat för länge: Skicka inte svenska HKP till Afghanistan nu.
  Köp av HKP 16 ser jag däremot som positivt.

  Men det är 10th Mountain division som är på plats, inte 11.

  SvaraRadera
 3. Hear, hear. Tvp stycken HKP10B är ingen förmåga, det är bara ett politiskt utspel.

  Satsa i stället fokuset på att anskaffa HKP16 och att få igång en riktig HKP-verksamhet i Försvarsmakten igen.

  Återta förmågan till FRÄD och bygg upp förmågan till trupptransport. Ubåtsjakt vill jag gärna få till igen, men det är prio 3.

  SvaraRadera
 4. Instämmer med Cynisk. Detta är något jag förökt framföra i bloggosfären ett bra tag nu. Det är dock jätte bra att fler tar upp det.

  Det minsta man kan begära är att C Insats gör ett nytt uttalande på FM kommenterar och tydligt redovisar varför det skulle vara skäligt att skicka helikoptrarna när det finns så mycket annat som behövs mer och kostar mindre. Han har inget att förlora på det. Dagens kommentar om hur FM har tänkt kring TUAV var positivt eftersom det gav en annan bild än den i media och bloggosfären.

  Alla som varit i Afghanistan under senare år eller är någorlunda insatt i vad som händer där vet att det svenska helikopterbidraget är ett slöseri med svenska resurser och till ingen nytta.

  SvaraRadera
 5. Någon gång måste vi dock ta steget och börja använda helikoptrar skarpt. Om pengarna finns, varför inte fullfölja? Helikoptertypen används av andra länder i Afghanistan och besättningarna kommer nog igång på plats.

  Den som vågar vinner.

  SvaraRadera
 6. En HKP10 insats, som lär ha många operativa begränsningar, är en bra förberedelse för en ev kommande insats med HKP16. Någon gång måste även FM erhålla operativ erfarenhet av att genomföra taktiska transporter med hkp på det sätt som krävs i stark hotmiljö!

  Modifieringarna i Norge och bristande prioriteringar inom FM har försvårat avsevärt för besättningarna att bygga tid och förmåga mot ISAF. Att utföra enklare uppdrag initialt är ganska naturligt likaså att bygga förmåga successivt, detta är något som inte bara Sverige gör. Dock innebär det att skicka dit mindre tränade besättningar att begränsningarna är stora i början och det tar längre tid till "full förmåga". Vem har stridserfarenhet innan den första striden?

  Norge har B412 i Afghanistan inte B212, den typen har däremot FM på Malmen för besättningsträning.

  Berörda besättningar stod i FRÄD så sent som 2010-03-31 och den förmågan tar idag inte många dagar att återta, nu skulle de dessutom kunna göra det bättre i mörker då vissa HKP10 är moddade med NVG. Nej, den enda fördelen är att FM hkp i Afghanistan kan hålla SAR inom roten och är sedan många bra tränade på att flyga i sämre väder. Att hålla FRÄD hemma åt flygflottiljerna gör Norrlandsflyg både billigare och bättre än FM, här har FM äntligen släppt hörnflaggan.

  Sune A

  SvaraRadera
 7. Sune A: Mestaels tränade att flyga i sämre väderförhållanden som inte existerar i Afghanistan.

  Norrlandsflyg har betydligt sämre minima än vad FV och Marinen hade, vilket gör att tillgängligheten har nergått. Det finns också exempel på när Norrlandsflyg brutit mot kontraktet använt helikoptrarna till annat utan att meddela FM.

  Att det skulle vara billigare beror på hur man räknar. Är det i form av effekt eller i rent ekonomiska termer? Fortsätter Norrlandsflyg att leverera SAR även i skymningsläge och krig?

  Möjligen skulle man kunna tänka sig att det är billigare i siffror utan innehåll, men med tanke på vilka rövarkontrakt såväl OPS SK 60 som inhyrandet av civil helikoptertid till Helikopterflottiljen visat sig vara, finns det skäl att vara misstänksam även här.

  SvaraRadera
 8. Helt rätt Wiseman!

  Ingenting inom FM får kosta något förutom JAS 39.

  Pelle

  SvaraRadera
 9. @CI

  Den här gången håller jag verkligen inte med dig avseende dina prioriteringar.

  Hur motiverar du att FM skall prioritera FRÄD i fredstid när Norrlandsflyg gör ett minst lika bra jobb?

  Norrlandsflyg kan däremot inte bygga upp Svensk ubåtsjaktförmåga, inte heller kan de lösa de andra stridsuppgifter som en militär sjöoperativ helikopter kan, och som är nödvändiga för den marina verksamheten.

  Är det något vi MÅSTE göra så är det att bygga upp den förmågan igen. Det skulle kunna lösas genom att byta ut hälften av de snart beställda Black Hawk till Sea Hawk i väntan på skandalen Hkp-14.

  SvaraRadera
 10. 15 st = 10 Hkp 16A, 5 Hkp 16B (Dessa Seahawks ska kunna bära RB 17 och RB 12 )

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 11. @Wiseman:

  Nu vet jag inte vad en befälhavare inom Norrlandsflyg tjänar exakt men kanske 45-60 kkr i månaden, men jag vet att de tjänar betydligt mindre än de piloter på FRÄDen på F16 som hade årslöner på över 1100 kkr.

  Navop

  SvaraRadera
 12. Att tro att man åka till Afghanistan och öva upp förmågan på plats visar på att man inte har en susning om miljön där. Man ska vara fullt "combat ready" när man åker dit, något annat finns inte.

  Att uttnyttja en krigszon för att öva upp färdigheten och vinna erfarenheter tyder på ett mycket svenskt övningsbeteende, att ingenting är skarpt förrän man själv tycker det.

  Att besättningarna klarar av dåligt väder och svåra förhållanden i Sverige tvekar jag inte om, det vet jag!

  SvaraRadera
 13. @1:a Sg:

  Vilket land har beställt Seahawks?

  SvaraRadera
 14. Två skrov till ISAF är bara dumt och kostar pengar, energi och inte minst rader i FS-listan, rader som skulle kunna nyttjas till marktrupp. Denna marktrupp behövs mer än två HKP bland 50 stycken andra (give and take some).

  Hur blir tillgängligheten med bara två skrov när man flyger två och två? Eller tänker man sig flyga med en HKP åt gången? Tänker man ställa den andra om en måste repas?

  Om ändå 10th MTN måste eskortera den svenska helikoptern tar de säkerligen hela uppdraget själva, för att slippa blanda in utomstående.

  HKP-flottiljen bör ges tid och energi att utveckla de eftersatta helikopeterförmågorna och inte utsättas för dumheter som detta.
  Låt dem stanna hemma och skicka ner ett par plutoner infanterister i stället.

  SvaraRadera
 15. Wiseman:

  Som pilot så förstår du också att om man är tränade att flyga i sämre väderförhållanden så är man oftast en duglig pilot(eller har en god grund till att bli duglig) även under andra förhållanden som tex h&h, landning i stoftrik miljö och kanske även att behärska luftfarkosten när det hettar till.

  Norrlandsflyg är oftast i luften inom 15 minuter dygnet runt och året runt vilket du borde vara glad för en vanlig lördag på Rby. Norrlandsflyg har höga civila planeringsminima men om du behagar prata med dem så skulle du få en annan insikt om deras genomförande. Vissa av deras piloter är dessutom forna FM piloter dock ej från spetsflyget vilket förr i tiden var ett uttalat krav hos dåtidens piloter inom FV.

  Att Norrlandsflyg använder helikoptrarna till annat och dessutom oanmält är ju fruktansvärt, det skulle aldrig förekomma inom FM.

  De HKP10 som skall skickas till kriget i Afghanistan tvingas modifieras i flera år innan de kan skickas, så vad har du haft för FRÄD i dina skymningslägen förut?

  Att SAAB gör rövarkontrakt med FM är något som inte bara berör SK60, tyvärr.

  Vad kostar den civila helikoptertiden till Helikopterflottiljen? Som kräver din misstänksamhet.

  SA

  SvaraRadera
 16. Anonym: Danmark ser ut att verka beställa seahawks, där kan vi kanske sambeställa alt köpa upp Greklands Seahawks.

  SA: Hkp 10 skulle främst och ev endast nyttjas i FREDSTID. sen har man fått hybris.

  //Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 17. Helikoptrar på bloggen är som brudar på gatan:

  Alla har sett dem.
  Alla vill prata om dem.
  Alla behärskar dem inte.

  Hoppas inte alla tänker på dem när de är ensamma.

  SvaraRadera
 18. @1:a Sg:

  Ok, precis som övriga FV då.

  SvaraRadera
 19. @Borneo

  Fullt "combat ready" är man kanske efter några år. En färdig utbildad helikopterpilot blir man sällan och inom FM aldrig.

  Vaken

  SvaraRadera
 20. Borneo, ingen vän av helikopter förmåga!

  SvaraRadera
 21. @ Anononym 12.36.
  Tvärtom, är hkp pilot, med erfarenhet av både Hkp 1o med mera, dessutom egen erfarenhet av Afghanistan.

  SvaraRadera
 22. Hkpflj piloter har för höga löner och har glömt varför de arbetar. Att hämta på dagis kl 4 är viktigast, inte att lösa sitt jobb
  Hkp16 lockar återigen fram de karriärsugna piloterna. Samma personer har hoppat från stridshelikopter, Hkp14, Hkp15 och nu till sockerbiten Hkp16. Herregud, vad ska de hoppa till sen när Hkp16 blir försenad?
  De får nu flyga svindyra civila helikoptrar som hyrs in för många miljoner, pengar vi kunde nyttjat till att vidareutveckla JAS39 NG istället.
  Lägg ner Hkpflj och satsa på JAS istället.

  SvaraRadera
 23. @ Anonym 14.02

  Vad skall en pilot inom Hkpflj göra på sitt jobb?

  En som glömt

  SvaraRadera
 24. Nu verkar det som politikerna vill ha mer helikoptrar utan att skjuta till mer pengar.

  Kostnaderna för dessa önskemål kommer att öka dramatiskt de kommande åren då det krävs nya hangarer, mångdubblade flygtidskostnader och mer personal. Det handlar om två nya helikoptersystem som kommer att dra mer än nu planerad/överblickbar ekonomi.

  Vad skall nedprioriteras om detta skall tas inom flygvapnets ram.

  Pelle

  SvaraRadera
 25. Navop: Vilket i så fall torde ha rört det år då de kunna inkassera sin premie.

  SvaraRadera
 26. SA: Föga förvånande är det så att för många är planeringsminima lika med minima.

  Det handlar inte om fullt naturliga orsaker som att man får materielfel, genomför räddningsuppdrag eller andra uppdrag under vilka man fortfarande kan upprätthålla beredskapen. Och ja, det är helt rätt. Det skulle inte förekomma i Försvarsmakten hos det förband som hade SAR-beredskap för tillfället.

  Vi har haft den här debatten förut. På samma sätt som våra besättningar på lätta attacken skulle fara utan något som helst egenskydd och våra infanterister hade skyddsfaktor skjortan och plast istället för pansar, avsåg man lösa uppgiften. Förhoppningsvis gällde det även för helikopterskrået. Det stora kriget medförde andra riskbedömningar än vad vi kan anse som acceptabelt i internationella insatser.

  Frågan är inte vad den kostar när det flygs utan när det inte flygs och hur kryphålen utnyttjas.

  SvaraRadera
 27. Mer om helikopter;

  http://smgodis.blogspot.com/2010/12/hkp16-beslutet-nara.html

  /Martin

  SvaraRadera
 28. @Wiseman:

  Nej, det var snarare en systematiskt stöld som pågick under flera år.

  Navop

  SvaraRadera
 29. Wiseman:

  Ett sätt att få kunskap om hur det fungerar med planerings- och genomförandeminima även civilt är genom att prata med de som står i FRÄD, bjud upp dem. Förut var det ju så viktigt att man skulle känna de som skulle stå för räddningen. En man med din intelligens förstår att diskussion är bättre än pajkastning dessutom har din division inget annat val om ni vill ha FRÄD vilket är en bra grund för en konstruktiv diskussion med Norrlandsflyg.

  Jag tolkar dig som att du instämmer om resonemanget med ”dugliga piloter” och ”rövarkontrakt med SAAB” och jag instämmer om ”skyddsfaktorn i stora kriget”.

  Vad menar du med ”frågan är inte vad den kostar när det flygs utan när det inte flygs och hur kryphålen utnyttjas.”

  SA

  SvaraRadera
 30. Navop har helt rätt. Synd att man inte hann ställa ansvariga inför domstol innan de (han) gick i pension.

  Ej Navop

  SvaraRadera
 31. @Ej Navop:

  Synd att den 1:a chefen för Hkpflj inte hade tillräckligt tjänstemanna ansvar att anmäla det till FPAN, trots att underhuggarna låg på honom.

  Navop

  SvaraRadera
 32. SA: De divisioner jag har talat med har gjort just vad du föreslår och svaren har varit lika olika som antalet befälhavare. Ergo: Planeringsminima = minima. Vari ligger felet? Inte hos besättningarna hos Norrlandsflyg (mer än att det är bra att kunna presentera en enad bild), utan snarast hos beställaren.

  Jag instämmer till fullo i att FM/FMV är uruselt på att skriva kontrakt vilket får avsevärda operativa och ekonomiska följder. Visst blir man en duktig pilot av att flyga i dåliga förhållanden, men bara för att man hanterar pudersnö och kyla hanterar man inte sand och hög temperatur. Vi är nog överens ändå.

  Vi får se vart det landar med den civila helikoptertiden. Du har säkert kontakter nog att finna ut vad det handlar om.

  SvaraRadera
 33. Navop: Det låter intressant och oroväckande. Men varför lasta hela FRÄD:en på F 16 om det bara rör sig om en person?

  SvaraRadera
 34. @Borneo:

  Har du flugit Hkp10 eller vilken erfarenhet påstår du att du har?

  Vaken

  SvaraRadera
 35. Wiseman:

  Att det inte gick som det var tänkt med OPS SK 60 innebär väl inte att även civil helikoptertid till Helikopterflottiljen kommer att gå samma väg, eller?

  Har du något annat förslag på hur ff skall få skarp flygtid förutom att väcka upp Hkp 4/9?

  Pilot

  SvaraRadera
 36. @ Vaken

  Jag har erfarenhet av Hkp 10 och många andra sytem också, i olika grad och i olika roller.

  Det jag värnar om, och alltid är mitt fokus, är människorna som har att hantera systemen både på marken och i luften, under övning och vid insats. Det de gröna ofta glömmer är att hög operationssäkerhet inte är detsamma som hög flygsäkerhet. Flygningen till Marmal med G4 är det senaste exemplet.

  SvaraRadera
 37. @Borneo:

  Vad gör du själv för att "värnar om människorna", utöver att blogga.

  Är du en av ISAF-piloterna som nu i elfte timme börjar få panik. Att Hkp10 "inte behövs" i Afghanistan är ingen nyhet men det spelar ingen roll då de politiskt fattade prestigebesluten måste fullföljas.

  Varför fokuserar du inte istället på de konkreta förmågebrister som besättningarna har. Bristerna som varit kända länge och som efterhand blivit större allt eftersom dålig prioriteringar och friktioner lagts på. Bristerna som befattningshavarna inom FMFO tror sig trolla bort med några initiala begränsningar.

  Om du är en av de berörda besättningsmedlemmarna då kan du göra mer än att bara blogga. Men det krävs då att du verkligen värnar om människorna. Stå på dig.

  Vaken

  SvaraRadera
 38. @ Vaken

  Du behöver inte vara orolig. Jag har jobbat med de brister som finns inom hkp-systemen även innan hkp-flottiljen bildades. Mitt bloggande är just till för att skapa ytterligare en kanal in i FM.

  När det gäller förmågebrister så har jag aktivt skapat förutsättningar för att ta bort några av dessa. Har även kostat en del skäll men det är inget problem då det givit viss effekt trots allt.

  Aktuella besättningar börjar nu att ställa krav. Det är bra då det är just de som ska åka iväg.

  Men de behöver stöd, jag är en av de som försöker ge detta om än utifrån en rätt taskig position.

  SvaraRadera
 39. @Borneo:

  Om du är en av dem som skall författa sitt eget CV i PRIO så behöver du inte vara orolig.

  "Det klokaste nu är att abortera hela HU 01, helikoptermissionen" samtidigt som "Aktuella besättningar börjar nu att ställa krav...
  Men de behöver stöd.." På vilket sätt anser du att du ger stöd till besättningarna genom att argumentera för att abortera hela missionen?

  Hur har du då jobbat med brister inom helikoptersystemen innan 1998 och hur har du då aktivt skapat förutsättningar för att ta bort några förmågebrister?

  Vaken

  SvaraRadera
 40. @Borneo:

  Du hade ett bloffinlägg fredagen den 8:e oktober 2010 "Gripen förstärker i Afghanistan!" Där skriver du "viljan och beslut att skicka helikoptrar för räddningsinsatser finns redan i Sverige men då handlar det om att reaktiva åtgärder när något har hänt, nog så viktigt."

  Fredagen den 10:e december 2010 skriver du
  "avbryt planerna på svenska helikoptrar till Afghanistan!"

  Borneo, vad är det som fått dig att ändra uppfattning på två månader?

  Vaken

  SvaraRadera
 41. Pilot: Att återta Hkp 4 vore i dagsläget det bästa alternativet. Det är en ytterst beklaglig och absurd sits FM har satt sig i, utan motstycke.

  Att döma av rapporter från anställda på Hkpflj är situationen redan värre än OPS SK 60. Vi får se hur det utvecklas i form av åtgärder.

  SvaraRadera
 42. @ Vaken.
  anledningen til att jag idag anser att vi ska skrota HU 01 är dels att besättningarna inte fått den täning de behöver och dels att det nu visat sig finnas hkp-resurser med betydligt bättre förmåga inom hela spektrat än vad vi klarar av.

  Beträffande vad själv gjort och gör för hkp-systemen avser jag inte redogöra i detta forum.

  SvaraRadera
 43. @Wiseman:

  Svammel och de vet du.

  SvaraRadera
 44. Wiseman:

  Jag förstår att även du är pilot inom flygvapnet och jag läser på andra bloggar om det orimliga i att jämför fpl 37 med 39:an. På samma sätt är det med att återta Hkp4 idag jämfört med vad Hkpflj nu har framför sig. Däremot borde Hkp4 inte slutat flyga för något år sedan.

  Jag vet inte vad du syftar på avseende de civila helikoptrarna och av någon anledning vill du inte säga mer men nyfiken blev jag.

  Pilot

  SvaraRadera
 45. @Borneo:

  Vilken träning är det besättningarna inte fått sedan den 8:e oktober 2010 som inte går att erhålla innan deployering av första omgången i mars 2011, som får dig att vilja abortera hela HU01 ?

  Att det finnas andra hkp-resurser med betydligt bättre förmåga än vad vi klarar av är ingen nyhet.

  Vaken

  SvaraRadera
 46. Detta är en osedvanligt oseriös kommentar i ett seriöst ämne. Jag kan dock inte låta bli - mitt inre bara måste få säga det hela jag känner:

  Vaken - Somna om!

  /Borneos friend

  SvaraRadera
 47. @ Vaken

  Som jag nämnde i en tidigare kommentar diskuterar jag inte detaljfrågor rörande våra förband i detta forum. Den information jag erhållit i detta ämne är dock från "hästens egen mun".

  SvaraRadera
 48. Nu visar det sig att man måste dra ner på trupp ute i terrängen pga helikopterinsatsen.
  Enligt uppgift är det PO Sar-e Pul eller det reducerade skyttekompaniet där som utgår. Uppgiften ska övertas av Sheb som redan har för stort område och för mycket att göra för att lösa ännu en uppgift.

  Vi lämnar alltså en provins för att någon bestämt sig för att skicka helikopter till Afghanistan, no matter what. Kan ingen få stopp på vansinnet?

  SvaraRadera
 49. @ Borneos friend

  Det är märkligt att så fort någon har en avvikande uppfattning eller ställer kritiska frågor så är de inte önskade.
  Det tror jag är förödande för i övrigt bra bloggar så som Borneos med fleras.

  SvaraRadera
 50. @anonym 0950

  Jag delar din uppfattning helt och hållet.

  Kände att åsikterna drog från debatten och mot en personlig kritik och kunde inte motstå en näsvis ordlek. Sorry.

  Fortsätt den seriösa viktiga diskussionen och debatten.

  /Borneos friend

  SvaraRadera
 51. @Borneo:

  Du skriver att det svenska helikopterförbandet kommer till Afghanistan med dåligt tränade besättningar och med en olämplig och svag helikopter. Det är en slutsats som är intressant att läsa om för personalen som ingår i förbandet, deras familjer och kanske även för fienden. Att då ytterligare diskutera "detaljfrågor rörande våra förband i detta forum" blir bara lök på laxen.

  Låter inte som en hockeytränare inför laget första riktiga match.

  Att stoppa in dem i NBG 2011 är för sent och frågan är om de skulle vara tillräckligt tränade!

  Vaken

  SvaraRadera
 52. Att helikoptern är för svag i mycket varm miljö, "hot and High" är ju ingen nyhet, det kan vem som helst läsa sig till i aktuell typs manual.
  Jag vill förtydliga att jag hyser det största förtroendet för individer som ingår i förbandet och vill inget annat än att de ska vara "matchfärdiga".

  Att tillföras NBG 11 skulle innebära att en insats skulle komma att påbörjas om någon månad men då får man se över förutsättningarna i en sådan insats, om man väljer att ha hkp med.

  Min kärnpunkt är att det inte tillför någonting att skicka hkp 10 till Afghanistan, snarare tvärtom om man ser till helheten.

  SvaraRadera
 53. @Borneo:

  Vi får se! Tack.

  Vaken

  SvaraRadera
 54. Allt Borneo säger är sant. Om inte värre, tyvärr.
  / Hästen

  SvaraRadera
 55. Varför skulle Hkp10 vara för svag för Afghanistan? Man behöver inte kunna hovra med MTOW, OGE på 10 000´ i +45 grader för att hämta skadade i Pashtunnästet väster om Mazar som ligger på ca 400 MÖH. De riktigt höga höjderna där begränsningar kan infinna sig finns det inget behov av att landa på i alla fall eftersom vi inte rör oss där.

  /Marcus

  SvaraRadera
 56. Vilka är "vi", Marcus?
  Helikoptrar ingående i ISAF RC N är ju inte till enkom för nyttjande väster om MES. Det är lätt att glömma det.

  Om det behövs ett lyft till Badakshan är det bara att åka.

  SvaraRadera
 57. "Vi" som i ISAF, men även "de" som i Afghanska befolkningen. Titta på bilden en bit ner på den här sidan:

  http://cannazine.co.uk/cannabis-news/rest-of-the-world/afghanistan-seizes-1bn-dollar-drugs-haul-over-year.html

  Hur ofta tror du att man behöver stå och vinscha OGE eller ens landa på den snötäckta bergstoppen i bakgrunden?

  Poängen är att bara för att det existerar bergstoppar och höjder där det ibland kan vara vissa begränsningar så är det ju inte ett skäl att ställa in hela insatsen, då det är extremt osannolikt att man någonsin kommer att behöva landa där. Det hela är mycket enkelt, man tar en karta och rödmarkerar de områden dit man inte når, sedan är det upp till markförbanden att ta med det i sin planering. Det lär knappast utgöra någon begränsning.

  Tror du/ni att norska Bell 412 flyger helt utan begränsningar i hela Afghanistan? Nej, naturligtvis inte. Gör man ett bra jobb ändå? Ja, med all säkerhet.

  /Marcus

  SvaraRadera
 58. Ska vi skicka HKP med caveats precis som tyskarna?
  De är utskrattade i hela ISAF-sfären och Sverige bör inte begå samma misstag.

  Ja, normännen gör ett bra jobb och har ett gott anseende för att de flyger precis när som helst. De har lägre satta krav än övriga HKP-nationer när det gäller HLS/HLZ och accepterar nästintill vilket uppdrag som helst.
  Det bör vara målsättningen för Sverige också; att kunna tillhandahålla lyft under nästintill alla förhållanden. Med nuvarande planering är det inte så varvid insatsen inte kommer att generera vare sig stöd eller goodwill i tillräcklig utsträckning för att motivera ansträngningen.

  SvaraRadera
 59. Nu ser det ut att bli caveats...

  SvaraRadera
 60. @Cynisk

  Det var också det enda rätt du hade.

  /M

  SvaraRadera
 61. Idag ser man på www.flymecup.se att Norrlandsflyg tappat hela kontraktet med Sjöfartsverket. Det kanske uppstår tillgänglig kapacitet för utlandsverksamhet då ?

  SvaraRadera
 62. Borneo!

  Då var nästa typ av helikopter på väg till Affe. Den har tidigare havererat pga otillräcklig prestanda i bergen, har nu en ännu mer oklar uppgift och besättningarna har än värre brister flygsäkerhetsmässigt. Men det gick bra för 10:an under dessa två år.

  Allierade konkurrerar med oss om varje uppdrag, det finns ingen obalans mellan uppgifter och resurser avseende hkp i vår del av Affe. Att driva igenom ett beslut om drygt ett års insats enbart av politiska skäl är inte bara oklokt, det är i högsta grad ansvarslöst. Är de ”combat ready”? Resurserna behövs till BG15.

  Vad säger Borneo?

  Vaken

  SvaraRadera