tisdag 7 december 2010

C INS, ingen vän av flygburen förmåga

På Brännpunkt i dagens SvD tar Allan Widman (Fp) och Mikael Oscarsson (KD) upp frågan om den uteblivna TAUV (taktiskt obemannat spaningsflyg) till de svenska styrkorna i Afghanistan.

Från början var avsikten att hyra in ett utländskt alternativ i väntan på den av SAAB offererade TUAV, för cirka 500 miljoner kronor. Den leveransen avses slutlevereras under fjärde kvartalet 2011.

Det utländska inlånet avsågs komma i bruk redan 2010 men har nu bromsats av FM själva och då främst ChefenInsats, Anders Lindström ,en ytterst märklig handling. Han anför rättsliga hinder och det inför Försvarsutskottet trots att andra länder såsom Tyskland , Kanada, Nederländerna och Australien, med samma folkrättslagar som Sverige, använder dessa inhyrda TUAV

Widman och Oscarsson skriver:

De egentliga skälen hänger istället samman med industriella intressen och Försvarsmaktens självbild. Om en tillfällig inhyrning visar sig effektiv och billig kommer någon snart att fråga varför vi ska anskaffa, modifiera och operera egna farkoster?

Nu spelar man med svenska soldaters säkerhet. Anders Lindström borde nu förklara sig, inför sina soldater, varför han skapar en större risk för dem genom sitt handlande.

En misstanke, grundad från katastrofaffären om ledningscentralen i Enköping där flera generaler visade sig sitta i styrelser till höger och vänster, är att Lindström med flera har egna industriella intressen och där det, i vanlig ordning, finns en dold agenda.

Widman och Oscarsson skriver också att man som ytterst ansvarig för att sända svenska soldater på riskfyllda uppdrag inte kan acceptera ett sådant handlande.

Då kanske det är dags för politikerna att just börja ta det ansvaret, inte bara skriva insändare i tidningar.


9 kommentarer:

 1. Jag förutsätter att du har bevis eller att du redovisar källa på denna mycket allvarliga anklagelse mot C INS. Om du inte visar "bevisen" har du helt tappat förtroendet, då det är allvarliga anklagelser du kommer med.

  SvaraRadera
 2. Allvarliga anklagelser? Det 100-tal högre befattningshavare som flyttat över till försvarsnära konsult- industri- och lobbyverksamhet pga kontaktnät(/hållhakar) och tidigare utförda tjänster har undantagslöst undgått granskning och kritik.
  Det empiriska underlaget visar att misstanke om jäv/mutor i försvarsaffärer är lika välgrundade som den närmast obefintliga risken för åtal. /EK

  SvaraRadera
 3. Det som inte har framkommit i debatten är det att redan våren 2008 så var upphandlingsprocessen klar för ett nytt taktiskt uav system, alla papper var klara och det enda som fattades var ett regeringsbeslut.
  Då sa politikerna Nej....
  Så vem bär ansvaret?
  Knappast C INS.

  /Luttrad UAV tekniker

  SvaraRadera
 4. TUAV behovet för nationell förmåga är?

  // Förste Sergeanten

  SvaraRadera
 5. @Anonym 11.02,
  Läs Anonym 11.44. Det är utifrån detta faktum jag misstänker att det även här kan vara "skål och vägg" politik. Alltså en pragmatisk slutsats utifrån tidigare vedertagna uppgifter.

  @ Förste sergeanten. Din fråga: Jag vet inte!

  SvaraRadera
 6. Nationellt har vi Frivilliga Flygkåren (FFK), som med klubbflyg bemannade med ett icke föraktligt antal SAS-piloter, som varit Viggen-flygförare klarar av att ta digitala bilder från luften och länka ner dem till marken med användning av RAKEL.

  Självklart väntar JAS 39 Gripen fortfarande på den svenska spaningskapsel (SPK 39) vars utveckling igångsattes 1986.

  Saab har inte offererat SPK 39 till någon enda exportkund. Så utomlands finns väl beprövade spaningskapslar från hyllan som integrerats på JAS 39 Gripen.

  Men det svemska försvarsanslaget kommer mest sannolikt att fortsätta finansiera utvecklingen av SPK 39 i ytterligare ett antal decennier.

  Annars vore ju hittills satsade miljarder bortkastade. Det som ekonomer kallar för "sunken cost" och som ingen klok och försiktig general vill belasta sin eller sina företrädares karriär med.

  SvaraRadera
 7. Spännande att just Allan Widman driver på i UAV-frågan! För några år sedan var han med (ordförande?) i den så kallade "Genomförandegruppen" som hade till uppgift att spara i materielanslaget. Ett av förslagen som togs fram och verkställdes var att ta bort alla medel för UAV-anskaffning.....
  Sent skall syndaren vakna!

  SvaraRadera
 8. @Anonym 11:05 -
  Tja, visst kan man säga att Allan Widman vaknat sent men jag ser det mer som att inte ens politiker har förmåga att sia om framtiden. I svensk politisk tradition ligger dock att man före ett beslut skall stöda sig på en utredning, försvarsutredning eller genomförandeutredning eller kalla det vadsomhellst. Lika mycket spel för gallerierna som när någon utreder börsutvecklingen på fem års sikt. Beslut om framtida försvarsmateriel brukar motiveras med att hotbilden kräver eller oftast att hotbilden inte kräver.... Sanningen är nog att det är helt dolda agendor som styr försvarspolitiker precis som så ofta med politiker över huvud taget.

  SvaraRadera
 9. Widman kommenterar genomförandegruppens beslut på sin blogg. Han var inte ordförande. Det var SS Jevrell.

  SvaraRadera