tisdag 8 november 2011

Förtroendesänkande fångförhörsövningar i FM.

FM bedriver, precis som de flesta andra länder, övningar där målet är att en soldat som hamnar i en situation där han är fängslad, ska ha bästa förutsättningar för att klara av detta.

På K3 i Karlsborg bedrivs dessa övningar med stor realism.Det finns givetvis ett regelverk där det anges vad som får och inte för göras. Överlevnadsskolans personal, som genomför och ansvarar för övningen, är noggranna och duktiga på många sätt och försöker ge de övande en så stor erfarenhet av hur det kan vara att vara fånge. Huruvida den bilden som målas upp är korrekt eller inte kan vara svårt att avgöra men man ligger nog ganska nära sanningen. Det finns ändå alltid en risk att den kreativa processen hos övningsledningen går för långt.

Det förekommer att utländska militärer deltager i dessa övningar i samband med att de går utbildningar i Sverige. Dessa deltagare får dock inte deltaga i alla moment, vilka är oklart, och varför får de inte det av sin egen nation?

I en vanlig övning är det noga med säkerheten. Skyddsutrustningar, säkerhetsavstånd och mängder med instruktioner för att säkerställa att inte någon blir fysisk skadad. I de här aktuella förhörsövningarna finns inga motsvarande "psykiska skyddskläder" till hjälp för deltagarna mer än övningsledningen samt sjukvårdare och en läkare, ingen psykiater eller psykolog på plats. Den psykiska belastningen på deltagarna bedöms alltså av icke kvalificerad personal även om en läkare nog är mera driven i detta en övningsledningen i övrigt.

Det finns flera fall där övningen drivits för långt med deltagare. Alla har olika förutsättningar och det kan vara svårt att veta var var och ens gräns går. Går man för långt är det en förtroendesänkande händelse för den övade. Konsekvenserna av dessa misslyckanden har gjort att flera personer har fått utstå månader av psykisk obalans. Det finns färska rapporter om detta.

Nästa steg är att reda ut vilka som ska behöva genomföra dessa högriskövningar. Idag verkar det mera vara en rutingrej att den ska bara genomföras oavsett sannolikheten för att en individ ska kunna hamna i en sådan situation.

Det är nog läge att se över hela den här utbildningen. Det räcker inte med att konstatera att det blivit några felaktiga avsteg från reglementet.

Rätt utbildning åt rätt personal alltså.

20 kommentarer:

 1. Det fanns ingen läkare på plats.

  SvaraRadera
 2. Övningen är också till för att de övade skall lära känna sig själva bättre och hur man reagerar i olika pressade situationer. Klarar man inte av psykologiska påfrestningar i form av hot/trakasserier under en övning(då deltagarna faktiskt vet att det inte är på riktigt) så kanske man skall rannsaka sig själv om man skall vara kvar i yrket. Själv tycker jag att den aktuella flygföraren skall utvärdera sitt yrkesval med kraft. Förövrigt kan de deltagande bryta övningen när helst de vill.

  Jag håller inte med om att bara vissa skall genomgå fångövning/utbildning. Risken finns att bli tillfångatagen i de insatsområden vi verkar/verkat inom. Hur en tillfångatagen flygförare i Libyen skulle ha behandlats vågar jag inte ens tänka på.. Än mindre hur en tillfångatagen soldat/officer i Afghanistan blir behandlad. Risken att bli tillfångatagen vid ett krig på hemmaplan är också påtaglig.

  Jag anser som sagt att all personal skall genomgå fångövningar, dock givetvis med olika nivå beroende på tjänst. Flygförare torde tillhöra den kategori som utbildas/övas mest i detta då risken att bli tillfångatagen vid haveri/nedskjutning är överhängande samt att en tillfångatagen FF har stort PR-värde för fienden.

  Och ja, jag har deltagit i fångövningar både som övad och i övningsledningen.

  /H

  SvaraRadera
 3. Jag anser att det är en självklarhet att samtlig personal i FM får utstå någon form av fångförhörsövning.
  Jag håller med dig att man bör kanske betänka möjligheten att genomföra psykologsamtal i inledningen av kursen för att sedan ha en noggrann uppföljning på dem som man ser som "riskfaktorer".
  Jag har dock inga som helst betänkligheter vad gäller FÖS kompetens att genomföra fångtjänst, jag är övertygad om att dem genomför realistiska övningar som syftar till att förbättra en soldats möjligheter att utstå ett eventuellt förhör.
  Man måste betänka att människorna som dem (FÖS) förhör är människor som har bestämt sig att arbeta i ett yrke som bland annat har som uppgift att ta liv. Med det faktumet i minnet så ter sig ett och annat skällsord/öknamn/skenhot tämligen mjukt i jämförelsen.

  Mvh
  Peter Eriksson

  SvaraRadera
 4. Jag anser att ger man sig in i leken får man leken tåla. Det är klart att en fångförhörsövning ska vara realistisk och spegla hur det är att bli tillfångatagen i utlandet. En flygförarprimadonna som känner sig kränkt under en övning i Sverige, hur kommer han att känna sig i tex Libyen?

  SvaraRadera
 5. Övningar av denna karaktär var "oblis" vid min utbildning till kapten för cirka 20 år sedan. Det var inte särskilt behagligt att bli plågad av en mer än måttligt sadistsisk tolkelev understödd av ett hånflinande befäl - men som den "flygförarprimadonna" jag är kan jag säga att det var en j-----t nyttig erfarenhet....

  Som vanligt tål man mycket mer än vad man inledningsvis tror !

  //Bombaren

  SvaraRadera
 6. Nog borde det väl vid övningar av denna karaktär finnas utrymme i övningsledningen för en eller annan kompetent och erfaren psykolog - eller?

  /pseudoisten

  SvaraRadera
 7. Personalen är ju testade och bedömda som ytterst stabila psykiskt. Det blir de redan vid selekteringen till pilotutbildningen. Det ska räcka.

  OM individen har en svacka, omfattande problem med den psykiska hälsan, eller eljest inte känner sig skickad att delta i psykiskt påfrestande verksamhet så måste detta anmälas av individen. Detta gjorde delar av pilotskrået när utlandsobligatoriet diskuterades i fjol. Det fungerar alltså.

  Jag ser hellre att vi lägger vår dyrbara psykolog-tid på sån verksamhet som verkligen behöver det, tex omhändertagande av hemkommen personal från FL. För vi kan inte ha psykologer med överallt, de är för få för det.

  SvaraRadera
 8. Min uppfattning och övertygelse är att övningarna behövs och att de genomförs på ett korrekt sätt men att det måste betraktas som en högriskövning. Av den anledningen bör FM vara noga med vilka som behöver utbildas och även om alla behöver samma "djup" i utbildningen.

  Att flygförare av insatshelikoptrar samt stridsflyg ska utbildas är nog utom all tvivel. Däremot transportflygets mer eller mindre övermogna medlemmar samt folk som enbart ska sitta i staber kanske inte behöver hela paketet.
  För övrigt så anser jag att uttryck som "primadonnor" om piloter indikerar både avundsjuka och brist i förståelse och för ner debatten på onödigt låg nivå.

  SvaraRadera
 9. @Borneo,
  "För övrigt så anser jag att uttryck som "primadonnor" om piloter indikerar både avundsjuka och brist i förståelse och för ner debatten på onödigt låg nivå."

  Delar din uppfattning. Därför blir din kommentar om "transportflygets mer eller mindre övermogna medlemmar ..." ett vådaskott rakt in i din egen fot.

  Mvh
  Lille Erik

  SvaraRadera
 10. @ Lille Erik.
  Att vara medelålders eller mer eller mindre övermogen kan knappast anses som kränkande då det 1) är sant, 2) inte är förnedrande, snarare tvärtom att vara still going i en ålder där många flygande sedan länge pensionerat sig. Det kräver respekt.

  Det var i vilket fall inte menat i negativ betydelse men tack för påpekandet

  SvaraRadera
 11. Modigt att ta upp frågan, uppfattar att andra FM-bloggare valt att inte göra det. Dock är min uppfattning att övningen ryckt ur sitt sammanhang framstår som oerhört kränkande och otidsenligt. Det är därför vi officerare som på ett eller annat sätt inser att det här med Värdegrundskortet inte riktigt funkar att dra i ett skarpt läge i Libyen eller Afgahnistan måste bekämpa ren och skär dumhet. Dumheten i detta ärende är den anmälan som piloten gjort. Kan man inte ta denna "kränkning" hur skall det då funka IRL? Utan att gå in på detalj i t.ex. observatörsutbildningen (det finns en pedagogisk tanke att utsättas för det okända) så gjorde den "kränkning" som där kan förekomma mig mentalt förberedd för situationer som jag sedan hamnade i som observatör. Ta konsekvenserna av ditt tillkortakommande pilot och byta arbete!

  SvaraRadera
 12. Skandal!

  Att läsa kommentarerna på detta inlägg gör mig inte bara förbannad utan också förtvivlad. Är det verkligen så illa ställt med FM personal som kommenterar detta inlägg att de verkligen tycker att denna typ av förnedrande, kränkande och icke speciellt eftertänksam ”träning” är bra. Detta tyder ju bara på att FM:s värdegrund totalt misslyckats!

  ” jag har deltagit i fångövningar både som övad och i övningsledningen” – ” Själv tycker jag att den aktuella flygföraren skall utvärdera sitt yrkesval med kraft”.

  ”Jag har dock inga som helst betänkligheter vad gäller FÖS kompetens att genomföra fångtjänst, jag är övertygad om att dem genomför realistiska övningar som syftar till att förbättra en soldats möjligheter att utstå ett eventuellt förhör”

  ” En flygförarprimadonna som känner sig kränkt under en övning i Sverige. Jag anser att ger man sig in i leken får man leken tåla”

  ”Dumheten i detta ärende är den anmälan som piloten gjort. Kan man inte ta denna "kränkning" hur skall det då funka IRL”

  Tror ni uppriktigt att ni skulle uthärda förhörsmetoder med ytterligare förnedrande, torterande moment (dra ut naglar, borra i tänderna, elstötar i de genitala regionerna) skulle uthärda och inte berätta de ev. hemligheter ni besitter i ett verkligt fall?

  Britterna under Irak kriget gjorde en helt annan bedömning ang. deras piloter – berätta allt ni vet – INGEN kan stå emot denna tortyr – berätta vad ni vet, det gör förhållandevis ringa skada i förhållande till ert lidande, med resultat att ni ändå kommer berätta det de vill.

  Om ni raljerar om piloter i termer av ”primadonnorna” (som är ett uttryck av en av våra högsta generaler ur armékåren) kan jag bara beklaga med att säga – förlåt dem för de begriper inte bättre!!!!!!

  SvaraRadera
 13. @ anonym 09:56

  "Detta tyder ju bara på att FM:s värdegrund totalt misslyckats!"

  Det kan väl ändå inte råda någon som helst tveksamhet kring att fullskaleexperimentet med en tillkrystad värdegrund misslyckats - inte ens före fallet med en av våra "primadonnor"....

  SvaraRadera
 14. @09:56
  Du förstår tydligen inte vad det handlar om; vare sig Värdegrund eller Fångövning.

  Värdegrund handlar inte om att uttrycka sig politiskt korrekt. FM:s värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar och syftar till att folk ska göra jobbet.

  Fångövningar syftar till att förbereda den övade för det som komma skall. Det handlar inte om att lära dem säga namn, nummer och grad utan omfattar mer än så, byggt på samma erfarenheter som övriga nationer gjort.

  Som jag skrivit på min blogg kan jag inte tro att bara tillmälet "bög" fått en kategori A-människa (som ju piloter är) att anmäla övningsledningen för kränkning. Piloter är normalt stabila nog för att inte personligt störas av dylika inslag under övning. Det måste finnas någon annat som ligger bakom.

  SvaraRadera
 15. @Anonym 09:56
  Av din kommentar kan jag dra någon av följande slutsatser:
  1. Du har aldrig genomfört en fångtjänstövning genomförd av FÖS.
  2. Du har genomfört den, men misslyckats kapitalt att ta till dig erfarenheten på rätt sätt.
  3. Du har brutit en fångtjänstövning.

  Avseende brittiska piloter i IRAK så är jämförelsen något skev beroende på vilken arena man tillhör.
  Vid tidpunkten då en eventuell pilot är tillfångatagen så är förmodligen flygföretaget redan genomfört och således kan personal tillhörande luftarenan släppa all information snabbare då det inte skadar själva företaget.
  Det kan tyvärr inte personal tillhörande markarenan göra, då dem lever i ett något annorlunda tidsperspektiv än våra kollegor i luften. Därav bör dem tillämpa någon form av "controlled release" i syfte att köpa tid.

  Mvh
  Peter Eriksson

  SvaraRadera
 16. Peter Eriksson
  Om du nu inte - ”har … inga som helst betänkligheter vad gäller FÖS kompetens att genomföra fångtjänst, jag är övertygad om att dem genomför realistiska övningar som syftar till att förbättra en soldats möjligheter att utstå ett eventuellt förhör” och är så övertygad.
  Varför har man då nu efter denna anmälan förflyttat/inte avser använda sig mer, av viss personal som deltog i detta speciella fall????? (bortplockade)
  Låter man subgrupper/subkulturer leva sig eget liv så utvecklas dessa också inom sina egna inriktning. Om det nu är som du skriver att dessa piloter inom luftarenan verkar inom speciella inriktningar varför tycker du då att dessa skall tränas i kränkningar av att få höra om de njuter av att få hårda saker uppstoppade rektalt eller annan skit som absolut inte hör hemma bland våra värdegrunder??? Jag kan inte annat tolka dig och de andra kommentatorerna på denna blogg såsom ”matcho” och intellektuellt mindre begåvade. TÄNK TILL – ”OUT OF THE BOX”. Vad vill vi uppnå – stärka vår personal eller sänka dem – Ja, jag vet att du tycker ”att de som inte fixar det eller mår lite dålig skall fundera över sitt yrkesval” – patetiskt!!!!!!
  Sorgligt att denna diskussion överhuvudtaget skall behövas – sen får du gärna insinuera att jag inte har den ena erfarenheten efter den andra….

  SvaraRadera
 17. Det som får mig att häpna är att de flesta här inne helt okritiskt tar det som står i tidningen för en sanning...
  Många journalister gör ett bra jobb men tyvärr är det mer fel än rätt när man läser artiklar om ämnen man själv har bra insyn i.
  Har själv genomfört 3 fångövningar, 1 på jägarskolan 2 som primadonna och jag kan sätta mitt högra lillfinger på att det varken är "bög" eller något annat talat budskap som ligger till grund för en anmälan!
  Har inte haft möjlighet att prata med piloten i fråga men ryktet säger att det är en nackskada som resulterade i en anmälan från FM själva dvs. piloten har inte gjort den själv.
  Så för att följa trenden här: alla ni som utan att ta reda på fakta kritiserat piloten bör fundera på en ny karriär (om ni jobbar i FM) för vi kan definitivt inte ha svagsinta människor som tar allt som står i tidningen för sanning. En ev. fiendes PsyOps har då vunnit slaget med en liten artikel!

  Jörgen Olsson

  SvaraRadera
 18. @ anonym 12:59

  Tillräckligt "intellektuellt begåvade" vet att ”matcho” stavas macho....

  SvaraRadera
 19. anonym 12:59
  När du skriver att viss personal har blivit förflyttad eller avses att ej nyttjas mer, får du mer än gärna visa på något som går att direkt härleda till den gjorda anmälan. Självklart finns det även fläckar på solen, ingen kan påstå något annat.
  Din utsvävning om subkulturer har jag svårt att bemöta då man inte kan uttyda vad du syftar på. På FÖS har man till del rörliga befattningar som skall bemannas av Armén, Flygvapnet och Marinen. Detta just för att motverka subkulturer samt sprida kunskaper och erfarenheter.
  Har jag skrivit att "piloter inom luftarenan verkar inom speciella inriktningar"...? Du får mer än gärna läsa mitt inlägg igen och upplysa mig om vart jag skriver om dessa inriktningar.

  Jag har inte i något av mina inlägg skrivit att individer som ej klarar fångtjänsten skall fundera över sitt yrkesval. Det är dock på sin plats att respektive individ funderar lite på ens egna värderingar om man känner sig kränkt av ett fångförhör som genomförs i Sverige. Detta samtidigt som man har gladligen valt ett yrke som syftar till att bli så effektiv som möjligt på att döda andra människor.

  Självfallet skall man inte tränas i kränkningar, man skall övas i hur ett eventuellt fångförhör kan gå till. Hur reagerar jag psykiskt och fysiskt när jag utsätts för psykisk stress, sömnbrist m.m. Definitionsrätten för vad som är en kränkning kan omöjligen ligga hos den enskilde individen. Om så skulle vara fallet så skulle det omöjliggöra all form av interaktion mellan två individer.
  Avseende värdegrunden så citerar jag ovanstående inlägg av Cynisk
  "Värdegrund handlar inte om att uttrycka sig politiskt korrekt. FM:s värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar och syftar till att folk ska göra jobbet".

  @Jörgen Olsson

  Du efterlyser källkritiskt granskande av journalister och förbannar dem som bygger sina argument på dessa källor. Samtidigt så ber du oss att fullständigt köpa vad en okänd människa skriver på en blogg om vad han har hört ryktesvägen?

  Mvh
  Peter Eriksson

  SvaraRadera
 20. @Peter Eriksson

  Jag tycker att det är värt en stunds fundering.
  Framför allt så är jag ärlig om min information att den är inte bättre än så.
  Men du kan väl inte på fullaste allvar mena att du tror på allt som står i tidningen eller ens att hälften är en sann skildring av verkligheten?

  Jörgen Olsson

  P.s Fick ryktet bekräftat av källan nu D.s

  SvaraRadera