torsdag 31 mars 2011

Förtroendefråga?

Nedanstående utskrift från G4 incidenten visar på den förtroendekris som finns mellan ÖB och FV. I praktiken ställde Bydén sin tjänst till förfogande, en handling som hedrar honom. Hela historien kan ses på (mil.se).
Det finns ett större perspektiv, nämligen "kriget" mellan gröna och blåa. Där Flygvapnet är förloraren.
Ansvarig Företrädare, AF
Efter det att flygchefen i FMFO på onsdag morgon den 12 maj meddelat Ansvarig Företrädare
beslutet att flygningen till Mazar-e-Sharif skulle ställas in var det sedan denne som meddelade
beslutet till C FTS. För att dokumentera beslutet skickade Ansvarig Företrädare också ett
mail129 till C FTS där han redogjorde för situationen och grunden till ställningstagandet.
Ansvarig Företrädare blev, enligt egen utsago, mycket förvånad över att Överbefälhavaren
ändrade beslutet.
Beträffande den fortsatta flygtjänstmässiga ledningen så var Ansvarig Företrädare därmed inte
helt säker på om flygningen formellt sett genomfördes inom FMFO eller ej. Hans uppfattning
var dock att han, även om man inom FMFO i ett tidigare skede beslutat att flygningen inte
skulle genomföras, ändå kom att vara ytterst flygtjänstansvarig för flygningen. Under alla
omständigheter kände han ett moraliskt ansvar inför besättningen.
Ansvarig Företrädare hade under telefonsamtalet med Överbefälhavaren den 12 maj också
frågat om han fortfarande åtnjöt dennes förtroende. Överbefälhavaren hade, enligt egen
utsago, svarat att det inte var frågan om detta

6 kommentarer:

 1. HEDER åt Michael Bydén!

  ÖB har tacknämligt genom sitt agerande legitimerat de senaste årens utredningars slutsats att säkerheten inte har en tydlig prioritet i FM ledning.

  De som i sitt dagliga värv tar ansvar för flygoperationell verksamhet bör reservera tid för ett besök hos FPAN. Blame kulturen är på intågande och ansvar för brister kommer att utkrävas på löpande band av divisions- och flygchefer.

  Ärade chefer när ni Beslutar Om Flygning så fall samtidigt i bön att ingenting ska gå fel och vad ni än gör ställ inte in verksamhet grundat på en i enlighet med ert yrkeskunnande och ansvar flygsäkerhetsmässig analys utan att kolla med ÖB. Det kommer ni nämligen få fan för.

  /Måttet är rågat

  SvaraRadera
 2. I Ansvarig Företrädares (AF) synpunkter och reflektioner kopplade till utredning av händelsen med TP 102 på Marmal 2010-04-27 resoneras en del under rubriken ledning om principen att "order bryter uppdrag".

  Här brister det en del i AF resonemang då han i sin skrift utelämnar det faktum att order på intet sätt bryter författning.

  Bestämmelser, regler och krav meddelade genom lagar, förordningar och föreskrifter äger chefer i försvarsmakten inte att åsidosätta genom order om så inte särskilt meddelas av dessa.

  Dessvärre är det inte givet att kunskap om detta förhållande är allmän bland chefer på olika nivåer inom försvaret.

  Och då går det som det går ibland...

  /Lex Luthor

  SvaraRadera
 3. Apropå chefers vilja att ångestreducera genom att lägga sig i och ta över underordnades uppgifter när det "hettar till" hoppas jag innerligt att vissa chefer kan hålla mun och fingrar i styr nu när det burit av mot Libyen och låta de som kan sina saker utföra sina uppgifter utan högre chefer hängande över axeln.
  Bara som exempel; När u-båt 137 stod på grund blev divisionschefen programplanerare, flottiljchefen divisionschef och vanligt folk på divisionen blev utkörda ur planeringssalen tills det blev dags för insats.

  SvaraRadera
 4. Le plaidoyer d’un fou

  Är titeln på en självbiografisk roman skriven av en av Sveriges mest betydelsefulla författare och dramatiker.

  Det var bara en association jag gjorde efter att ha läst generalen Silwers postrevisionistiska betraktelse över egna och andras prestationer i samband med Tp102-haveriet i Marmal.

  Inga jämförelser i övrigt…

  SvaraRadera
 5. Jag tror att det är dags för ÖB att gå kursen CRM (alt marina motsvarigheten MCRM), för att få lite perspektiv på ledarskap och säkerhet.

  /Sjöman Svensson

  SvaraRadera
 6. Om man har haft insyn i denna G4 cirkus så ligger orden,
  "Utredningsnämndens underlag remissades inte för faktagranskning på en större bredd i
  organisationen. Vi behöver därför se över våra rutiner för hur vi handlägger utredningar",
  tyvärr väldigt rätt!

  Med förhoppning om att SHK ändrar sig när de läst igenom denna och gör utredning ändå!

  SvaraRadera