söndag 20 februari 2011

Om riktningen är fel hjälper det inte att öka farten

Den pågående debatten om FM personalförsörjning är intressant och viktig. Det visar det intresse som de viktigaste bloggarna, inklusive Newsmill visar.

Att det nu sjösatta systemet inte fungerar kan väl anses redan bevisat och det som återstår är att även FM begriper det.
Utifrån nuvarande läge borde omedelbart några åtgärder vidtagas, vilket även tas upp i andra inlägg. Första åtgärd borde vara att ta tillbaka mönstringen. Därigenom ges möjlighet till att kunna rikta rekryteringsansträngningarna till de som är intressanta samt att mönstringen i sig är ett utmärkt tillfälle att informera om FM.
Nästa omedelbara åtgärd bör vara att sluta med att kvotera in kvinnor i FM. Det är en skymf mot dessa att bli antagna enbart därför att minimumkraven vid testning har uppnåtts. Även de kvinnor som når toppresultat, vilka det finns en hel del av, kommer att ifrågasättas av sina manliga kolleger. Om det därutöver visar sig att bättre kvalificerade manliga sökande får stå tillbaka just för den här principen har FM gjort ett rejält självmål. Dt handlar inte om "lika värde" eller "rättvisa", det handlar om att ha bästa laguppställning i en match där det inte finns någon andra plats, bara vinnarens.

Kvinnor har en viktig funktion i FM, det är nog de flesta överrens om men det handlar om att utnyttja dem på rätt sätt och i rätt positioner. Att ingå i stridande förband är inte rätt utnyttjande. Att vara stridspilot är också ett feltänk. Kvinnor som piloter i transportflygplan och helikoptrar däremot är välkommet då kvinnor i sig har bättre förutsättningar att vara piloter än vad män har om vi ser på de förmågor som krävs i luftfartyg med flera i besättningen. Det finns flera undersöningar om detta. (provflygare går också utmärkt) men inte i en stridande flygande enhet.

Sammanfattningsvis så handlar det alltid om att få rätt person till rätt jobb. Då det finns validerade kravprofiler till de flesta befattningar så är det ett moraliskt brott att sänka krav enbart för att fylla personallistorna.

Om riktningen är fel hjälper det inte att öka farten.

32 kommentarer:

 1. Alla, utom personalen i FML, förstår ovanstående självklarheter. Ty inom FML tillämpas inverterad kompetenspyramid: Ju högre position, desto klenare förstånd. Allra högst upp i toppen sitter alltså den veritabla supernollan.

  Denna inverterade kompetenspyramid har skapats genom att konsekvent befordra de allra minst lämpliga, dvs ja-sägarna och rövslickarna. Därför kan inte FML:s beslut och direktiv bli annat än dåraktiga.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 2. På mitt förband finns tom ett namn på detta fenomen:
  Fallucka uppåt.

  SvaraRadera
 3. Borneo, jag är genuint nyfiken när jag ber dig utveckla skillnaden mellan att vara "stridspilot" (antar att du menar spetsnos, d v s idag Gripen) och pilot inom tp/hkp. Det finns ju gott om hårresande historier även från de senare specialitéerna.

  SvaraRadera
 4. Jag är också nyfiken på vad som är problemet med kvinnor i stridande befattning eller som stridspilot. Uppfyller de samma krav som övriga så ser jag inget problem, tvärtom. Notera "samma krav som övriga" och inte "lägstakraven".

  /E

  SvaraRadera
 5. I grunden handlar det om fundamentala skillnader. Mycket kort så har mannen i sig en inbyggd aggressivitet för att bekämpa andra hannar och även, med våld om så behövs, betäcka och därmed sprida sin avkomma. Männen är bättre på att orientera och på att beräkna banor och rikitningar, detta för att kunna jaga och nedlägga vilt och sedan hitta hem. (Inte så atta alla män är bättre på detta än alla kvinnor men det är en sigifikant skillnad).
  Kvinnor å sin sida är bättre på att se helheter, har generellt större kapacitet att hålla många bollar i luften och är socialt begåvade. Förmågor som utvecklats då kvinnorna är de som föder upp barnen och håller ihop familjen och kommunicrar med andra.

  I en jaktstrid där piloterna är exakt lika duktiga vinner den mest aggressive vilket då oftast är en man. Som sagt, finns ingen silvermedalj.
  Däremot kan piloter vara taktiska. Bättre 0-0 än 1-1.

  Även om det finns ett bra exempelpå motsatsen i FV så är det mycket svårt för enstaka kvinnor att socialt bli accepterad på en division. Dessutom har det inte varit någon direkt anstormning av kvinnliga sökande till stridspilot. (närmast då spetsigt, alltså idag Gripen. Ytterligare faktum är att det har funnits kvinnor som klarat testerna men helt enkelt varit för små. Det finns ingen "damstorlek" av Gripen.

  Det här kan ingen politisk korrek inriktning ändra på.

  Jag skulle däremot välkomna kvinnliga generaler då en kvinna förmodligen är överlägsen en man i de stora "tänken och besluten". Det komer nog tyvärr aldrig att ske då det finns för många fundamenalister som håller emot. Kvinnor tänker i en annan logik vilket få men förstår vilket medför att män inte tar till sig vad som framförs.

  SvaraRadera
 6. Det är inte utan att man skulle vilja se hur länge Borneo skulle klara en lutfstrid mot en kvinna...

  SvaraRadera
 7. I såpan Astronauterna fick en viggenpilot stryk av en kvinnlig trafikflygare i en luftduell med gamla propellerflygplan. Det kanske var Borneo själv?

  SvaraRadera
 8. @Borneo

  Mig veterligen är logik en vetenskap som är ganska precis. Och den är genusneutral. Det finns lika lite kvinnlig logik som det finns kvinnlig intuition. Däremot finns det en individuell förmåga att tillämpa logiskt tänkande. Vad gäller intuition är det i regel empiriskt vunnen erfarenhet som man inte har strukturerat på individbasis.

  Att påstå att kvinnor "tänker" annorlunda än män är helt befängt. Lika lite som att matematik och fysik skulle vara "manliga" vetenskaper.

  Vetenskap och logik är strukturerade metoder för att systematisera kunskap och vetskap. Dessa kan tillämpas av alla individer med tillräcklig mental kapacitet och motivation, oavsett kön.

  För övrigt anser jag att det finns både bra och dåliga chefer och ledare i FM, oavsett kön, politisk inriktning, sexuell läggning mm.

  Det enklaste är att kategorisera objektiva kriterier för varje befattning och därefter selektera de lämpligaste och mest motiverade till uppgiften, oavsett övriga individuella egenskaper.

  Bara mina 2 korvöre.

  PS: Jag tror att det finns möjlighet att skapa lika många kassa kvinnliga generaler som manliga. Och att dagens system i FM kan ge utmärkta tillfällen till det.

  SvaraRadera
 9. Allmänt sett - är ej KRIG, på låtsas såväl som på riktigt, lite - eller rätt mycket åt hållet förlegat år 2011 ?

  SvaraRadera
 10. Har alltid tyckt att det är nåt erotisk över luftdueller..

  SvaraRadera
 11. @Borneo
  Att kvinnor och män skulle ha olika egenskaper när det gäller tänkande, orientering etc finns det inga som helst vetenskapliga bevis för. Inte heller att beteende under den tid då människan inte var bofast skulle ha "genetiserats" och bitit sig kvar.(för övrigt var det kvinnorna som hade huvudansvaret för matanskaffande, inte männen)

  Det finns däremot gott om vetenskapliga bevis för att fördomar påverkar kvinnors möjligheter. För att ta tre berömda tester: 1.Ett antal personer fick se video på ett spädbarn gråta och de försökspersoner som blev informarade om att barnet hade ett pojknamn så att han var arg och de som fick höra ett flicknamn sa att barnet var rädd.
  2. Exempel från USA visade att när sökande till symfoniorkestrar fick provspela utan att bedömmarna såg den sökande ökade andelen kvinnor enormt
  3. wennerås & wold visar att kvinnors akademiska meriter var tvungna att vara 3-4 ggr bättre än mäns för att bedömmas som likvärdiga.(meriter i detta samanhang avsåg citat i ledande vetenskapliga tidskrifter.)

  Det blir ännu tydligare om man ser till historien.
  1. 200 år sedan: kvinnor utestängda från utbildning, arbete och deltagande i politiken. Anledning: kvinnors biologi passar inte för annat än att ta hand om hemmet
  2. 150 år sedan: kvinnan tillåts vara småskollärare, lokala förtroendeuppdrag men ej högre utbildning eller statlig tjänst. Anledning: kvinnors biologi passar ej för avancerade uppgifter(en känd svensk professor påstod att livmodern tar skada av högre studier)
  100 år sedan: fortfarande ej lika rösträtt med män, ej statlig tjänst, fortafarnde med biologiska argument
  50år sedan: i princip alla tjänster tillåtna men fortfarande omfattande diskriminiering. Gissa vilka argument som användes för att rättfärdiga kvinnors underrepresentation?


  Att man fortfarande 2011 använder sig av samma korkade, ovetenskapliga och reaktionära tramsargumentation för att stänga ute kvinnor är pinsamt.

  SvaraRadera
 12. @ Statsmannen och Daniel.
  Tack för bra kommentarer. Jag har försökt att uttrycka mig på ett sätt som inte blir alltför akademiserat utan enkelt kan förklara de skillnader som finns. Gjorde det kanske för populistiskt.
  Det är inte några egna teorier utan bygger på den fylogenetiska utvecklingen hos olika arter, i sig formad av miljö och social skolning.
  Det finns många exempel på experiment där det både bevisas och motbevisas skillnader mellan könen. Numera även neurologisk forskning där biologi och psyke alltmer sammanflätas.

  Det jag inte förstår är varför det inte kan accepteras att det är skillnader. Inget kön är bättre än det andra även om historien och nutid har visat på kulturella krav om detta.

  SvaraRadera
 13. Jomenvisst finns det skillnader mellan män och kvinnor, verkligen - och tack och lova - skulle jag vilja säga.

  Kvinnan kan liknas vid människosläktets Rolls Royce och mannen vid en T-ford av 1908 års modell - som jag ser det.

  SvaraRadera
 14. Ha, ha, ha.... ursäkta mig för skratten, Borneo, men du bjuder ju på en del här.

  För det första får vi väl vara överens om att Man och Kvinna tillhör samma art och därmed inte kan vara föremål för diskussioner avseende fylogenetisk utveckling av olika arter? *fniss*
  Sen undrar jag om du, själv, funderat på vilken agressivitet en kvinna har inbyggd för att skydda sin avkomma? Oavsett vem angriparen är?
  Fanns massor att spinna vidare på här men jag nöjer mig med att konstatera din riktighet i en sak; män och kvinnor är olika. Jepp. ;-)

  Så, Statsmannen, som tycker detta: "Att påstå att kvinnor "tänker" annorlunda än män är helt befängt. Lika lite som att matematik och fysik skulle vara "manliga" vetenskaper.".. - har du funderat klart där?

  För om du vidhåller ovanstående måste du förneka att våra hjärnor har väldigt olika konstruktion och signalbanor? Den vetenskapliga sanningen gör i alla fall att jag, befängt i dina ögon, påstår att vi absolut tänker annorlunda. Och det är ju bra.

  *ler stort*

  /Wisewoman

  SvaraRadera
 15. @wisewoman
  Uttrycker fylogenes används inte bara för att beskriva olika arters utveckling utan används inom psykologin även för att beskriva utvecklingen inom en art men då inte på individbasis.

  Kan för övrigt rekommendera att googla upp "Agneta Herlitz" Docent i psykologi på Karolinska, för att där få en inblick i lite av den forskning rörande skillnader mellan män och kvinnor som finns.
  För övrigt är jag lite förundrad över att undertonen i flera kommentarer ger en bild där Borneo på något sätt diskriminerar kvinnor. Det är fel.
  Borneos Loopar är namn på en blogg och inte på en individ.
  Det kanske finns en feminin sida i Borneo också!

  SvaraRadera
 16. Statsmannen:
  Du påstår följande:

  "Att påstå att kvinnor "tänker" annorlunda än män är helt befängt. Lika lite som att matematik och fysik skulle vara "manliga" vetenskaper."

  Skönt att du tycks veta vad som är befängt eller inte, bäst att du skickar ett mejl till Doreen Kimura och trashar hennes forskningsresultat som hon presenterar sin i boken "Kön och kognition".

  På baksidan av den svenska upplagan(studentlitteratur) står följande:

  "I denna faktaspäckade bok ger Doreen Kimura en lättillgänglig översikt över vad man vet om de neurala och hormonella faktorer som ligger till grund för beteendeskillnader mellan könen, särskilt i kognitiv förmåga. Kimura hävdar att män och kvinnor skiljer sig åt inte bara i utseende och sexuella funktioner, utan också i hur de löser vanliga problem. Hon ger bevis för att könshormoner styr hjärnans organisation så tidigt i livet att miljöpåverkan sker på hjärnor med olika kopplingsschema hos flickor och pojkar redan från starten. Hon presenterar olika studier av beteende, neurologi och endokrinologi som belyser de processer som ger upphov till könsskillnader i hjärnan."

  Ooopppss.... politiskt inkorrekta forskningsresultat. Då får statsfeminismen dra igång omskolningsmaskineriet och ytterligare styra upp forskningen via politiserade universitets- och högskole-styrelser. Tack och lov att Doreen Kimura inte forskar i Sverige.

  SvaraRadera
 17. Oavsett om kvinnor är bättre eller sämre så tycker jag det är konstigt att folk blir upprörda på FM för att det är en så liten andel kvinnor inom FM. Innan värnplikten lades ner i somras så fanns det bara mönstringsplikt för MÄN! Under mönstringen är det många som fattar intresse för FM som inte haft det innan. Att då tycka det är konstigt att det är så få kvinnor???? Jag hade gärna sett statistik på hur många av de mönstrande kvinnorna kontra de mönstrande männen som fortsätter in i FM. Oavsett anledning, men kan det vara så enkelt att det inte finns lika många kvinnor som vill springa runt i skogen och vara militär som det finns män som vill göra detsamma?

  SvaraRadera
 18. Jag är fortfarande nyfiken på just piloter.

  Må så vara att män generellt är mer aggressiva än kvinnor, men finns det studier som visar att utländska kvinnliga jakt- och attackpiloter fungerat sämre än manliga?

  Är aggressivitet en tillräckligt relevant parameter för stridsflyg relativt andra som samarbete, teknik, taktik och annat jag inte heller vet mycket om? Vi kan ju hålla oss till svenska uppdragstyper.

  Med tanke på störskydd och ballistiskt skydd som våra svenska hkp och Tp84 utrustas med så kan man ju fundera på om inte också de piloterna behöver vara rätt drivna och tävlingsinriktade... Hur funderar Borneo?

  SvaraRadera
 19. "Borneos Loopar är namn på en blogg och inte på en individ."

  Ok - en god tanke. Den köper jag. Men jag är väl lite trögtänkt, kanske. I alla fall var det Borneo och inte looparna jag pratade med.

  Jag ger mig också avseende fylogenetik, men jag behöver inte vara psykolog för att förstå de grundläggande orsakerna till beteendeskillnader som man kan se utan att anstränga sig. Jag har dock, naturligtvis, belägg för mina yttranden om rent fysiska skillnader i huvudknoppen.

  Jag hoppas jag inte ger uttryck för att jag tror Borneo diskriminerar kvinnor. Det är inte meningen. Det bara känns som om en del blivit lite om bakfoten, så att säga. Precis som Tyvestad på Newsmill inte "begriper" mycket, hon. He he.

  Det kan inte finnas något mode , i verkligheten/realiteten, när det gäller genusfrågor. Men det är många som yttrar sig utifrån en vad-som-är-gångbart-nu-vinkling. Framförallt tjejer. Beklagligt.

  Och jämställdhet handlar väl inte alls om att vi på något sätt skulle göra kvinnor och män mer lika varandra? Då pratar man i nattmössan.... (Detta var nu inte vänt till Borneo - bara rakt ut i luften.. ;-)

  /Wisewoman

  SvaraRadera
 20. Borneo, Du talar ju som en mullig liten mansgris minsann. Förvånar mig något med tanke på dina tidigare klarheter. Har du redan en egen vinge på bröstet som du dyrkar med hela din manlighet?

  SvaraRadera
 21. @Göran. Ja det finns både amerikansk och kanadesisk sådan. Inte att de är sämre att styra flygplan men att det är svårt för dem att passa in på en squadron då en sådan är väldigt mansdominerad och att de därigenom presterar sämre. Inom transportflyget och som provflygare är det inga problem, till och med tvärtom.
  @Lizzard. Jag förstår inte kopplingen mellan det som skrivs och Ditt uttalande.

  SvaraRadera
 22. Det är mycket nu.

  Nåja, jag ska vara tydligare.

  Det finns en hel del forskning inom evolutionspsykologin som visar att det finns en statistisk spridning på mänskligt beteende. Och att kvinnors och mäns medelvärden ligger på olika ställen avseende beteenden.

  Hjärnans funktion som signalbehandlande enhet är könsobunden. Dvs. kvinnor och män tänker på samma sätt rent elektriskt/kemiskt/fysiologiskt. Dock så finns det ett antal genetiska faktorer som medför att t.ex. män i allmänhet är mer aggressiva (testosteron bl.a.).

  Så det finns inget kvinnligt eller manligt "tänk". Däremot könsbundna preferenser pga genetik. Dock med en statistisk spridning av preferenserna.

  Well, jag har studerat evolutionspsykologi, så jag är medveten om skillnaderna och har ingen önskan att inta en PK-profil i frågan. Dock så är spridningen inom respektive kön tillräcklig för att konstatera att det finns säkert tillräckligt många kvinnor som lämpar sig för våldsutövande utan att man ska sortera bort män i processen. Dock ska man inte kanske välja bort dessa aggressiva beteenden för att få en "mjukare" profil på professionen. Krig är trots allt en kamp om överlevnad, inte förhandling...

  Vill du förhandla, bli diplomat, inte militär....

  mvh

  SvaraRadera
 23. @statsmannen
  Det förefaller som att vi i huvudsak diskuterar utifrån samma plattform. Jag skrev tidigare att även om generella drag kan urskiljas så får inte det uppfattas som att det gäller alla individer.
  Det är bara tråkigt när diskussionen urartar i påhopp om påstådda förutfattade rörande kvinnors tillkortakommanden. Det visar mer på kommentatorns egna fördomar än de vederbörande kommenterar.

  SvaraRadera
 24. @ Statsmannen: Citat: "Hjärnans funktion som signalbehandlande enhet är könsobunden. Dvs. kvinnor och män tänker på samma sätt rent elektriskt/kemiskt/fysiologiskt...."

  Min reaktion: Men där har du ju fel? Signalerna både går olika och sorteras olika. Antalet signaler/tidsenhet och yta är också annorlunda. Var har du din källa?

  Mvh

  /Wisewoman

  SvaraRadera
 25. @ Statsmannen igen.

  Jag är lite nyfiken. Har det förekommit något tänk i den riktningen du avser i ..."Dock ska man inte kanske välja bort dessa aggressiva beteenden för att få en "mjukare" profil på professionen. Krig är trots allt en kamp om överlevnad, inte förhandling..."?

  Jag menar - är det någon som vill att vi skall bli "mjukare"? Visst skulle jag helst se att vi människor slapp slå ihjäl varandra, men i och med att jag valt gröna kläder är jag ju beredd att slåss? ..trodde jag

  Ps. Det skulle bli väldigt komplicerat om vi inte utgick från "normalmannen" och normalkvinnan", enligt en normalfördelningskurva, i de här diskussionerna. Differensen mellan individer kan ju börja/sluta långt in på det andra könets kurva.

  /Wisewoman .. ibland, i alla fall ;-)

  SvaraRadera
 26. @Wisewoman

  Fråga om statistiska medelvärden eller funktioner i stort.

  Well, det är helt klart att i genomsnitt så finns det fysiologiska skillnader i fördelning av grå och vit hjärnvävnad mellan könen. Men trots detta så fungerar en neuron likadant i en hjärna, oavsett exakt fördelning och densitet för hjärnvävnaden. Jag överlåter gärna denna del av debatten till någon som har doktorerat i ämnet.

  Frågan är inte vad som är medianen av hjärnans fördelning mellan könen, utan vilken predisposition som en INDIVID kan ha till den militära professionen.

  Problemställningen som kan finnas är att om man börjar glida mot ett kanske lite "kvinnligare" medelvärde inom professionen, så tappar man nödvändig förmåga till aggressivitet och strids/kampvilja. Så ur det perspektivet så är det mycket lämpligare med kvinnor inom FM som är närmare män vad gäller psykologisk profil, än att försöka hitta en "genusbalans" som alla kan vara nöjda med.

  Kort och gott, i VM så gäller det att vinna eller försvinna, och försvinner man, så spelar genusbalansen ingen roll.....

  /Statsmannen

  SvaraRadera
 27. "Kvinnor har en viktig funktion i FM, det är nog de flesta överrens om men det handlar om att utnyttja dem på rätt sätt och i rätt positioner."

  Rött kort Borneo, rött kort!

  /emaniciperad

  SvaraRadera
 28. @emaniceperad
  Vad menas med "rött kort". På samma sätt som män ska utnyttjas på rätt positioner ska även kvinnor göra det.
  Du förefaller tolka det jag skriver som om jag vore negativ mot kvinnor i FM. Då har Du inte riktigt förstått mina synpunkter, jag kanske har varit otydlig och dåligt formulerad men läs igen från en annan position.

  SvaraRadera
 29. Det var kanske att utnyttja kvinnan i t.ex. en liggande position som inte lät så bra....

  SvaraRadera
 30. @ Statsmannen och alla som orkar.

  Du säger well, jag säger voine, voine... nu börjar vi bli lite för teoretiska? Är det för oss vi skriver detta? Då kan jag sluta nu. Men det är ju så svårt att låta bli.. ;-)

  Hjärnan är nog lika fördelad mellan oss människor och den som ikläder sig spräckligt grönt har nog anlag för det. Om inte - så åker den ut?

  Nog kan det vara så att sådana som jag, som är mer "manlig" i hjärnan än normaltjejen, platsar bättre i rollen. MEN! Det har inget med fysik eller de grå att göra - utan helt enkelt att vi har lättare att smälta in. (Jo, självklart är det en fördel att vara stark och snabb om man skall puckla på en fiende)

  Men de kulturella olikheterna är fortfarande den svåraste utmaningen. Kan vi lära oss att förstå varandra bättre skall du nog se att mannens aggressivitet och kvinnans list utgör ett perfekt team i strid.

  He, he, nej - jag nedvärderar inte alls mannen. Ville bara flagga för att jag fortfarande inte tror att agressivitet är den viktigaste egenskapen i strid. Vi har ju lärt oss att rörelse och överraskning också är viktiga faktorer?

  Å andra sidan hävdar jag att en arg kvinna är precis lika "farlig". Speciellt om hon försvarar något. Naturens lag.

  Alltså; jag tror, med en dåres envishet, att allt snack och all oro om huruvida kvinnor platsar i stridsgruppen eller ej - har att göra med inställningen till det man inte förstår hos kvinnor. (Grundförutsättningen är fortfarande att hon har nödvändig fysisk förmåga.)

  Sist vill jag förmedla att man redan för 40 år sedan upptäckte sådana skillnader i hjärnan att man kunde bevisa olika tänkesätt. Läs t.ex. Herbert Landsells forskning.
  Jag är övertygad om att olikheter i mänskligt beteende har sin grund i samspelet mellan hormoner och hjärna...

  Förresten... - Vem f-n har sagt/velat att vi skall uppnå någon sorts genusbalans?

  Inte vi som står i verkligheten i alla fall.
  Tack för ordet.

  Nä, nu lämnar jag detta; solen skiner och sjön ligger, pôjka - varför sitter vi här? :-)


  /Wisewoman

  SvaraRadera
 31. Borneo,
  Varför denna gravallvarliga approach?

  Som Anonym 00:13 mycket riktigt uppfattat föreligger det - gällande kvinnor - en icke obetydlig diskrepans mellan att, likt Assange, "utnyttja dem [...] i rätt positioner" och att tillåta dem komma till sin rätt även på ledande positioner inom försvaret och andra, i den omfattning det nu existerar några sådana, likvärdigt förgubbade, förstelnade och ineffektiva organisationer... ;-)

  /emaniciperad

  SvaraRadera
 32. @ Alla
  Ja hur man än formulerar sig så verkar det bli fel. Ska försöka bättra mig

  SvaraRadera