tisdag 13 november 2012

Buklandad Gripen och buklandad utredning

I september 2009 buklandade en JAS 39 C på F17 i Ronneby. I dagarna, drygt tre år senare, är utredningen klar. Den kan läsas på SHK hemsida. Utredningen är grundlig och välgjord och dess slutsatser logiska med kloka rekommendationer....men. Ett haveri där man har tillgång till en fullt frisk pilot, ett ganska helt flygplan samt att dataparemtrar från flygplanet inklusive radioterminologi finn tillgängliga, lägg därtill ögonvittnen, ska det ta en sådan lång tid? Naturligtvis inte! Tre månader borde vara en ansats för att klara enklare utredningar. Större och svårare, typ den norska Hercules vilken havererade på Kebnekaise, tar naturligtvis mycket längre, här kan år accepteras, men inte en buklandning. Man kan också ställa sig frågan hur grundlig behöver en utredning vara. I buklandningsfallet var orsaken egentligen klarlagd på ett par dagar och lämpliga rekommendationer var i princip formulerade någon vecka senare, i stort vad som nu står i rapporten! Det kan inte vara kostnadseffektivt. SHK har ont om personal, rekryterar förtvivlat och sliter hårt. All respekt för det....men. En utredning av den här dimensionen får anses vara buklandad. Vore intressant att utreda den också!

6 kommentarer:

 1. Enig !

  Effektiviteten och produktiviteten vid SHK lämnar en del i övrigt att önska.

  Av myndighetens regleringsbrev (Fö2011/90/ESL) framgår bl.a:

  "VERKSAMHET
  1 Mål och återrapporteringskrav

  Utredningsverksamheten
  De undersökningar av olyckor och tillbud som Statens haverikommission ska genomföra ska slutföras snarast, om möjligt inom tolv månader från olyckan eller tillbudet.

  Återrapportering

  1. Antal ärenden
  Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar ska kategorivis redovisas.

  2. Handläggningstider
  Statens haverikommission ska redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningarna under den senaste treårsperioden. Vidare ska myndigheten analysera och redogöra för de vanligaste orsakerna till att handläggningstiden för vissa haveriutredningar överstiger 12 månader. Myndigheten ska dessutom redovisa vidtagna åtgärder för att korta handläggningstiderna."

  Således - SHK har "krav" på sig att slutföra utredningar inom 12 månader. I aktuellt fall alltså (MV)IG med drygt tre år för ett "glasklart" fall med all dokumentation tillgänglig.

  Intressant är dock att regeringen uppmärksammat myndighetens oförmåga att lösa sina uppgifter på utsatta tid och i regleringsbrevet begär återrapportering om varför SHK inte lyckas.

  Skall bli intressant att läsa den passagen i årsredovisningen...

  SvaraRadera
 2. Ingen ursäkt, men tänkbar förklaring: Av rapporten framgår att en av utredarna har slutat under pågående utredning. Detta ställer självfallet till problem för övriga inblandade utredare, i synnerhet om det var en av nyckelpersonerna som slutade.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 3. Utredaren (sakkunnig flygingenjör) blev uppsagd av Försvarsmakten på grund av arbetsbrist!Försvaret tappade inte bara en välutbildad pilot och tillika ingenjör utan också tempo i denna utredning som kunnat få till följd att liknande olyckor skett under tiden en ersättare söktes.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Anonym 14:31
   Så utredaren skrev inte på det "berömda" erbjudandet?

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
  2. Utredningen av haveriutredningen visar att Försvarsmakten föll på eget grepp i och med att de sade upp den aktuella utredaren. Att det som verkligen har buklandat är Försvarsmaktens urusla personalpolitik!

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
 4. Med tanke på den senaste tidens haverier med Ultralätta flygplan så är det anmärkningsvärt att SHK inte utreder dessa.

  http://www.nwt.se/arvika/article1202335.ece

  SvaraRadera