måndag 8 oktober 2012

Strid om Vätterns luftrum

Striden om huruvida FM ska få bedriva fortsatt övningsskjutningar vid skjutmålen kring och i Vättern hårdnar. flera aktioner genomfördes under gårdagen genom tända eldar och klockringning i kyrkor. Saken gäller att FM vill utöka skjutverksamheten då lagda uppdrag nu kräver en högre förmåga. Utökningen skulle i så fall innebära att FM skulle komma upp i ett nyttjande som motsvarar 10 till 15 % av vad som var normalt under kalla kriget. De aktuella skjutmålen har använts av FM i närmare sjuttio år! Aktivisterna, vars talespersoner inte tillför "ursprungsbefolkningen" i området kring Vättern, framför argument som att djurlivet tar skada, vattnet blir sämre och bullret ger problem. Det finns dock inga som helst fakta som styrker dessa misstankar och vare sig vatten, djurliv eller fiske har tagit skada tidigare trots en mycket hög nyttjande del sedan 1940 fram till mitten på nittiotalet. I den by som är mest utsatt finns det dock ingen som klagar,nämligen Karlsborg. 6700 invånare varav 3000 är knutna till FM i någon form betyder att aktivisterna inte gör sig besvär att värva supporters där. Det handlar alltså om ett antal i närtid inflyttade personer som gör sig till tolk för en icke existerande majoritet. Några hundra supportrar kan väl knappast göra sig till talespersoner för ett område som består av närmare 400 000 människor.

1 kommentar:

 1. Allvarligt talat:

  De passagerarfartyg och fritidsbåtar som passeras genom Vättern via Göta Kanal släpper ifrån sig tonvis med oförbrända kolväten och andra gifter. Följaktligen bör Göta Kanal stängas från och med år 2013.

  Därtill kommer att kloakvattnet från reningsverket i Jönköping sprider sig norrut och förorenar hela vattenvolymen i Vättern. Det rör sig om tusentals kubikmeter med avföring. Jönköpingsborna måste följaktligen utrustas med torrklosetter.

  Som om inte detta vore nog, bombas Vätterns yta hela tiden med skit från flyttfåglar och andra äggläggande marodörer av diverse nationaliteter. För att stävja dessa fientliga intrång erfordras någon form av gränsövervakning och incidentberedskap utmed Vätterns stränder. Suck

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera