söndag 16 november 2014

Kräftgång för försvarsmedicinen, sex fiaskon som lett till haveri.

För snart tio år sedan bildades Försvarsmedicincentrum och förlades till Göteborg. Här avsågs samlad kompetens inom försvarets sjukvård stråla samman i en lyckad fusion. Hur det blev med den saken kan kan mycket berättas men här följer mycket kort hur Flygmedicincentrum, FMC, blivit förvandlat till en marginaliserad företeelse utan möjlighet att kunna påverka inom sitt område i någon omfattning som kan göra skillnad. Efter att år 2005 fått ÖB kvalitetsutmärkelse lades förbandet FMC ner. Den tidigare naturliga lokaliseringen tillsammans med Uttagningskommissionen för flygande personal i Stockholm omvandlades till några kontorsutrymmen i Göteborg i det nya Försvarsmedicincentrum. Fiasko nummer ett. Den medicinska undersökningsverksamheten lades ner då man trodde att det kan den vanliga sjukvården hjälpa till med. Då det snabbt visade sig att Landstingen inte hade någon större lust att låta kärnfriska ungdomar ta upp tid då köerna av behövande patienter var lång blev man tvungen att, mycket motvilligt, köpa tjänsten av Aleris där det hade öppnats en flygmedicinsk undersökningsverksamhet av FMC tidigare personal som inte önskat flytta till Göteborg. Fiasko nummer två. Så småningom har undersökningsverksamheten byggts upp för dyra pengar i Linköping där den nu återfinns, långt från samarbetspartnern Specialurval, som uttagningssektionen numera heter. Den är förlagd i Stockholm. Flygsäkerhetsavdelningen hade fram till 1997 en egen flygmedicinsk sektion. Den flyttades till dåvarande FMC där man ändå var geografisk nära varandra då Flygmedicin med sin specialistkompetens inom Human Factor var Flygsäks viktigaste funktion.I och med flytten till Göteborg försvann en stor del av det dagliga umgänget med allt vad det innebär i positiva faktorer. Fiasko nummer tre. Efter diverse strul med olika tillfälliga Flygöverläkare, flera avhopp och problem med i stort sett allting började himlen ljusna då en långsiktig rekrytering till flygöverläkare skedde, dessutom med helt rätt bakgrund. Organisatoriskt fanns nu förslag till att återföra lite av tidigare förmåga, en förmåga som visserligen var naggad i kanten men med den besättning den nye flygöverläkaren förfogade över har kapacitet att återta. Nu började några tjänstemän inom Försvarsmaktens centrala medicinska ledning att konstra. Då de uppenbarligen inte var tillfreds med den nye flygöverläkarens ambitioner, deras makt började hotas, hittade man på diverse byråkratiska konster som t.ex stänga ute delar av flygmedicinska personalen från journalsystemet vilket innebar att en stor del av det stöd Flygmed ger till förbanden nästan helt uteblev. Därtill anmälningar mot enskilda individer vilket visat sig fullständigt grundlösa. Fiasko nummer fyra. Hela den här processen blev känd under våren av flera generaler vid högkvarteret som hade befattningar där deras verksamhet stördes av att Flygmed stod i stort sett stilla. Generalerna har försökt komma tillrätta med detta, de har läget klart för sig, men har ändå inte makten att flytta på de aktuella tjänstemännen vilket gör att fortfarande kan dölja sig bakom regler och egna tolkningar av diverse dokument därtill öppet ljuga folk rätt upp i ansiktet. Fiasko nummer fem. Nu har personalen på Flygmed nått vägs ände och börjat avveckla sig själva. Inom en mycket kort framtid kan Flygvapnet stå utan flygmedicinsk kompetens. Från att ha varit en av de ledande nationerna inom flygmedicinen under 80-och 90-talen har kräftgången fullföljts till det definitiva haveriet. Det sorgligaste i hela historien är inte flygmedicinens haveri. Det är att olika chefer på olika nivåer inte har förmågan att tränga igenom ett snårigt regelverk och rensa bort odugliga och maktfullkomliga individer. Det slutgiltiga fiaskot är så gott som ett faktum.

3 kommentarer:

  1. Aha, det förklarar varför det varit så oerhört svårt att få någon vettig kommunikation med Flygöverläkaren med medarbetare. En annan förklaring har varit att Flygöverläkaren med stab, som är formellt ansvariga för det mesta som har med sjukvård i Flygvapnet att göra, inte velat befatta sig med något annat än enbart ren flygmedicin.

    SvaraRadera
  2. Borneo, antalet fiaskon är tyvärr fler än så. Tjänstemännen på försvarsmedicin hyser inga hämningar i att peta i all försvarsmedicinsk verksamhet. Inkompetensen är häpnads väckande och verkar få agera helt fritt. Beslut och styrningar görs grundlöst, ofta på egenförfattade riktlinjer och bestämmelser utan stöd vare sig i lag eller i FM författningar. Enskilda yrkesutövare hängs ut och ifrågasätts på ett rättsvidrigt sätt. Detta är inget nytt utan har pågått under lång tid. Orsaken till beteendet verkar vara maktbegär där man till varje pris och med vilka medel som helst avser bibehålla kontroll och inflytande. Detta har resulterat i att många medarbetare lämnat sina tjänster inom ramen för försvarsmedicin eller avstår ifrån att bidra till utveckling etc. Läget är på många vis akut eftersom fiaskot är ständigt pågående med nya exempel. Många av försvarsmedicins medarbetare har god kontakt med den civila medicinska världen. När de beskriver sin vardag i FM försvarsmedicin häpnar man över sakernas tillstånd i FM. Detta är en katatsrof.

    SvaraRadera
  3. Flygmedicin har nu fått en ny flygöverläkare, Robert Wetterholm som tillträder den 1 januari 2016. en kompetent kraft. Den förre också ytterst kompetent tvingades bort av mörka krafter inom circus FömedC. Ny organisation centralt med Ivgren i spetsen kan bara innebära en förbättring då tidigare befattningshavare konkretiserade begreppet oduglig

    SvaraRadera