torsdag 27 maj 2010

Lyckat seminarie rörande kommande veterancentrum

Under onsdagen hölls i Försvarshögskolans lokaler ett seminarium för att utröna intresset för att skapa ett svenskt centrum för veteraner. Med veteraner menas all personal som riket skickat i utlandstjänst samt även de som inrikes tjänstgjort under svåra förhållanden, exempelvis Hemvärnet som ofta utför otacksamma och svåra aktioner genom eftersök av människor som kommit bort.Tullverket presenterades sig också och det inte många visste var att Tullverket kontinuerligt har personal tjänstgörande i olika oroshärdar ute i världen i perioder som oftast innebär bortavaro i två år. Försvarsmakten var också representerad och intygade att de nu efter tagna beslut i riksdagen angående veteranutredningen, kommer att starta upp en särskild veteransektion.
Samtliga, ett femtontal organisationer, ställde sig bakom planerna på ett bildande av ett veterancentrum. Fredsbaskrarna, såsom den största organisationen, har tagit ledartröjan och flera andra organisationer kommer att stödja. De mest konkreta planerna presenterades av Jespers Minne, fonden skapat efter den först stupade svenske specialförbandssoldaten, och det är även de som kommer att vara mest aktiva att driva frågan vidare genom en workshop i början av september, tillsammans med övriga organisationer, syftande till att starta upp en fungerande verksamhet så fort som möjligt.
Förre försvarsminister Michael Odenberg höll ett inledningstal som följdes upp av folkpartiets främste försvarsförespråkare Allan Widman.
Alla drar åt samma håll och den paraplyorganisation som alla dessa organisationer utgör kommer att innebära att vi förmodligen har ett veterancenter i Sverige inom en femårsperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar