lördag 8 maj 2010

Kunglig glans över kommande Veterancenter?

Arbetet med att skapa en plattform för stöd till utlandstjänstgörande svenskar i statens tjänst fortsätter. Seminariet i frågan, vilket genomförs på FHS den 26 maj, förväntas besökas av toppar från både Försvarsmakten och näringslivet.

Projektet blir alltmer viktigt. En del i det hela är att kunna visa för våra kommande yrkessoldater redan vid rekryteringen att Sverige bryr sig, även efter avslutad tjänstgöring. Man kan se det som en särskild premie att få stöd i framtiden av ett Veterancenter.

En annan del är att ÖB i närtid kommer att bli presenterad, av representanter ur Fredsbaskrarnas med fleras expertgrupp, några "pilotfall". Där framgår tydligt de brister som idag finns inom FM rörande hantering av personal i allmännhet men utsatta soldater i synnerhet. Med dessa för ögonen måste ÖB agera. Både genom att visa sitt personliga stöd men även att initiera en fortsatt forskning kring det växande problemet. En forskningsansats som abrupt avbröts får något år sedan av ansvariga inom FM.

Ytterligare en del är att det förmodligen kommer att ske en framställan till hovet med önskemål om att någon av kungligheterna blir veterancentrets beskyddare. De kungliga har historiskt sett alltid varit FM främste företrädare och bör så vara även i detta fallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar