onsdag 13 november 2013

Luftfartsverket borde utlysa stormvarning...internt!

Om Luftfartsverket har den allra minsta prognostiska förmåga borde de redan nu mobilisera sina krafter för att möta den mediacyclon som är på väg mot dem. "Uppdrag granskning" och "Kalla fakta" är två program som nu vässar knivarna. Det handlar givetvis om Statens Haverikommissions rapport om det på Kebnekajse förolyckade norska Herculesflygplanet. Sakfrågan är huruvida det är lämpligt att ha en ensam, färsk, flygledare i position i flygledartornet på Kiruna flygplats under en militär övning. Att verksamheten p Kiruna flygplats inte är alltför intensiv i normala fall är ingen överdrift och att då frestas till att ha enmansbetjäning är förståeligt men även då är det i grunden fel att bara ha en person i tjänst. Folk skulle nog reagera om flygbolagen plötsligt började med enpilotsystem med motiveringen att det är ganska händelselösa flygningar och automatiken är så bra. Samma sak gäller i ett flygledartorn, det behövs två personer för att hantera uppkomna situationer och nödlägen. Dessutom, hur skedde omhändertagandet rent psykosocialt av denne flygledare efter att haveriet var ett faktum? Även här gjorde Luftfartsverket en tveksam insats, det vill säga, man gjorde ingenting. Det ska bli intressant att se hur Luftfartsverket reder ut den kommande stormen.

7 kommentarer:

 1. Det är synnerligen olämpligt att låta en färsk flygledare ensam ansvara för verksamheten under en militär flygövning. Det är också olämpligt att låta en färsk flygledare ensam ansvara för ledning av civila trafikflygplan vid eventuell nödlandning.

  Jag lider med den aktuella flygledaren och hoppas att omgivningen gör sin plikt och stöttar.

  SvaraRadera
 2. Det är som alltid väldigt lätt att dra en massa slutsatser när man bara läser mediarapporteringen av spektakulära olyckor. En flygledare genomgår 4,5-5 års utbildning innan de är färdiga att jobba själva och det låter åtminstone i mina öron som att de är drillade nog att hantera tre flygplan och en helikopter samtidigt, som var fallet just när olyckan hände. Det handlar mer om en kedja av faktorer som ligger bakom haveriet (klassiskt exempel på Reasons osthålsmodell). Vad gäller omhändertagandet så står det i SHK's rapport vad som gjordes. Alltid bra att läsa rapporter i sin helhet och inte bara gå på vad som står i medierna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är flygledarens simultankapacitet som bestämmer dennes ledningskapacitet - inte utbildningstidens längd.

   Radera
 3. >>Anonym
  Det är när man läser SHK:s rapport man ser att omhändertagandet av flygledaren inte var så värst lyckat. Långt ifrån professionellt

  SvaraRadera
 4. Jag såg Kalla fakta om Luftfartsverket och Kebnekaisehaveriet i går. Inte fullt så tendentiöst som jag hade fruktat, men ändå synnerligen ensidigt. Förstås, kunde man tillägga; det gäller att förenkla. Tesen var såvitt jag kunde utläsa att Lfv dödade fem norrmän på Keb. Vi fick bl.a. efterlevande anhörigas ord på att det var otänkbart att besättningen gjort något fel.

  SHK:s rapport var ganska väl balanserad, tycker jag. Det tycks ha begåtts misstag både i Kiruna och ombord i flygmaskinen, och kanske också på andra håll i tidigare skeden. Som vanligt är det en rad olyckliga omständigheter som samverkar till ett haveri, och det hade ju räckt att antingen flygledaren eller befälhavaren agerat lite annorlunda så hade sannolikt flygmaskinen gått klar över Keb.

  Nu tycktes som sagt var Kalla fakta ha bestämt sig för att Lfv var the bad guy. Man kunde förstås inte helt avfärda Lfv:s hänvisningar till Transportstyrelsen, för det är också en Ond Myndighet, men man rotade inte heller vidare längs det spåret. Över huvud taget valde man att inte följa upp det som ändå sades mer eller mindre rakt ut, nämligen att det var efter den stora myndighetsomorganisationen 2010(?), när Luftfartsinspektionen bröts ut ur Lfv och Lfv skulle börja driva sin verksamhet "affärsmässigt", som det stora säkerhetsraset (här väljer jag själv kanske onödigt dramatisk terminologi) satte in. Staten leker affär med sig själv på ännu ett område, och myndighetens främsta uppgift blir att generera vinst i stället för att upprätthålla någon utpekad samhällsfunktion. Inget nytt i sig, men nu var det visst flygledning det handlade om. Här finns det mycket att gräva i - fast ett halvtimmes Kalla fakta-avsnitt räcker rimligtvis inte till allt.

  SvaraRadera
 5. Hade det norska Luftforsvaret haft system för att utbilda, träna och följa upp befälhavaren avseende dennes kompetens att förbereda och genomföra flygning enligt instrumentflygreglerna hade – oavsett rådande säkerhetskultur inom Luftfartsverket – olyckan aldrig inträffat…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant, men off topic. "Sakfrågan är huruvida det är lämpligt att ha en ensam, färsk, flygledare i position i flygledartornet på Kiruna flygplats under en militär övning."

   Radera