fredag 27 september 2013

Angående förlänga tjänstgöringstider för yrkespiloter.Nedanstående är en reflektion över hur kräftgången rörande flygsäkerheten inom kommersiell luftfart fortsätter. De medicinska rådgivare som varit med att godkänna förlängda tjänstgöringstider förefaller inte ha tagit del av modern forskning rörande sömn och vakenhet.

 Om piloter skulle ha lika dåliga kunskaper som läkare, rörande människan och dess funktioner och förutsättningar, skulle förmodligen haveristatistiken mångdubblas. Detta med anledning av de strikta regler den förstnämnda gruppen, piloterna, har haft vad avser tjänstgöringsperioder grundade på mångårig erfarenhet och forskning, i bjärt kontrast mot att en majoritet av läkare anser sig vara lika skickade att genomföra operationer efter dygn av oavbruten tjänstgöring. I varje fall om man får tro socialstyrelsen. Nu är pilotskrået på väg i samma fälla.

 Enligt nämnda styrelse är det inte bevisat att en läkare opererar sämre bara för att denne varit vaken i två dygn. Däremot är det mångfalt bevisat att andra yrkesgrupper kraftigt reducerar sin kapacitet utan sömn. Sanningen är ju naturligtvis att någon undersökning har aldrig gjorts. Anledningen till att den inte gjorts är då förmodligen rädslan för att behöva erkänna att läkare är vanliga människor, något som alla utom möjligtvis socialstyrelsen, redan visste. Vi vet dock att piloter är vanliga människor vilket de villigt erkänner.

Koncentrationen och tröttheten motsvarar efter 18 timmars vakenhet, föregånget av åtta timmars sömn, densamma som en person med ungefär 0,5 promille i blodet. Då kan man fråga sig; - vem vill bli opererad av en full doktor?
Förmodligen lika få som vill ha en onykter pilot som befälhavare.

Dessutom skulle man kunna dra den pragmatiska slutsatsen att om sjukvården hade lika bra kunskaper om människans förutsättningar som flygbranschen har, skulle förmodligen antalet felbehandlingar och misstag inom vården kraftigt kunna reduceras. Ett förhållande som nu äventyras.

Det som dock förenar de bägge yrkesgrupperna, piloter och läkare, är att vi, vanligt folk, gärna vill se dem som ofelbara och allsmäktiga. Det reducerar vår ångest, inte bara för flygning utan även för läkarbesöket.

Dags att se verkligheten som den är.

6 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  Alla som går ut Handelshögskolan blir civilekonomer.

  Alla har de goda förutsättningar för att efter några framgångsrika yrkesverksamma år vara verkställande direktörer (VD) och detta alldeles oavsett om de specialiserat sig på marknadsföring eller redovisning under sin utbildning.

  Ingen kräver av en VD i ett börsnoterat företag att han eller hon är specialist på mikro- eller makroekonomi. Men ingen skulle heller komma på tanken att försäljnings- och ekonomidirektörerna i ett börnoterat företags divisioner och affärsområden regelmässigt skulle byta plats med varandra. Att framgångsrikt leda en försäljningsorganisation kräver sin läggning och gedigna erfarenhet, men att framgångsrikt leda en ekonomiavdelning kräver en helt annan läggning och annan förvärvad kompetens. Det handlar för det aktuella företaget om ansenliga och mångåriga investeringar i humankapital inriktade mot specifika discipliner. Yrkeskunnande man sedan vill hantera varsamt och inte blanda bort hur som helst.

  Försvarsmakten ska nog inte bara ses som ett företag i mängden. Jag skulle nog vilja hävda att Försvarsmakten tagit mer intryck av affärslivet än vad som varit nyttigt för det militära försvaret av Sverige.

  Något som Försvarsmakten däremot borde kunna lära sig av företagsvärlden är acceptansen för att det är olika karriärvägar att leda förmågeutnyttjande (insats/försäljning) och förmågeutveckling (prod/ekonomi). Ingen karriärväg är finare än den andra. Bägge av dem kan leda till toppbefattningar.

  Senaste nytt om omorganisationen av Försvarsmaktens högkvarter (HKV) synes mig oroande. Inspektörerna (AI, MI och FVI) går till PROD & Cheferna vid PROD-avdelningarna (A, M och FV) går i motsatt riktning till HKV INS.

  - Är inte detta kompetensförskingring? Eller är insatschefernas insatserfarenheter, så obetydliga och prodchefernas produktionskompetens, så begränsad att det närmast inte har någon betydelse för Försvarsmaktens uteffekt att förmågeutnyttjande respektive förmågeframtagning i alla traditonella arenorna samtidigt leds av relativa nybörjare?

  http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2013/09/24/nya-utmaningar/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant men vafd har det med inlägget att göra?

   Radera
  2. Gustav Wasa sa...

   Det som förenar yrkeskårerna piloter, läkare, företagsledare och officerare är att de har rätten att i stor utsträckning styra sina karriärvägar utifrån argumentet att inga andra har deras respektive expertkunskaper och färdigheter. Därmed har de alla sina närmast esoteriska insikter om yrkets unika och från alla andra yrken skilda förutsättningar.

   Lekmän ska inte göra sig besvär. Om läkarkåren anser att det behövs fler specialister och färre allmänläkare så blir de så. Om officerskåren anser att reservofficerskåren ska avvecklas och att det behövs fler med bataljonschefsgrad jämfört med antalet med plutonchefsgrad, så blir det så.

   Radera
 2. Det finns all anledning att tänka i dessa aspekter även hos oss på stridsflygssidan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alldeles riktig, se på de olika uppfattningarna nere i Papa och flygningar md C 17.

   Radera
  2. Regelverket på HAW/C-17 är kopierat från US Air Force och godkänt av Ungerska Luftfartsmyndigheterna. Dock är det MYCKET stor skillnad i längd på tjänstgöringsperioder i jämförelse med alla EU operatörer och Försvarsmaktens regelverk FOM.
   Att HAW regelverk medger en ökad risk istället för att tolka vetenskapen är uppenbart om man läser någon av följande rapporter:
   http://www.flightdutytimes.eu/?page_id=92

   Man kan undra vem som tar på sig ansvaret den dagen en C-17 med svenskar ombord råkar ut för haveri eller annan allvarlig händelse.

   Skall tilläggas att det ibland kan vara svårt att göra en jämförelse mellan specifik militär verksamhet och civil verksamhet. En sak är dock gemensam att det är människor ombord som blir trötta oavsett om man har militär uniform eller ej.
   Om någon är intresserad av hur man tillämpar flight duty period på HAW C-17 så är ni välkomna att kontakta någon svensk ur besättningarna.

   Radera