onsdag 1 december 2010

Dygden i mitten, sa jävulen, satte sig mellan två jurister

FM jurister har ett uppdrag att objektivt bevaka att FM följer lagar och förordningar. De ska vara rådgivande och också beslutande i frågor som rör FM.

Verkligheten är något annat. FM jurister är "brännvinsadvokater" styrda av FM att alltid ta FM parti och när det gäller personalfrågor så är det alltid arbetsgivarens, FM, parti man företräder. Därtill en civil GD, en politisk korrekt supernolla, som inte förmår annat än att stämma in i "tokiga generalers kör".

Detta C-lag av jurister, vilka jobbar i FM därför att de förmodligen är för dåliga för att få ett bra civilt juristarbete, har nu sålt sig till FM genom att subjektivt företräda arbetsgivarens intressen i första hand.

Uppsägningen av chefsingenjören, Björn, visar på att dessa "jurister" inte har den kompetens som erfordras för att göra korrekta bedömningar. FM får nu lida för detta samtidigt som det är FM ansvar att inneha kompetent juridisk kompetens, vilket man inte har.

Hela historien om påskrivande av ett papper innebärande ett obligatorium om utlandstjänstgöring hade kunnat kommunicerats på ett sätt där personalen känts sig hedrad och viktig istället för att hotas om uppsägning. Det hade en duktig jurist och mediakommunikatör omedelbart sett till. Därtill kommer att de nyanställda mediainformatörer, som spelar i samma C-klass som juristerna, inte förmår att ge en vettig bild av FM.

Fallet Björn kommer att gå hela vägen till AD där FM återigen kommer att få stryk. Allt detta har inte FM råd med då rekrytering till FM tar stryk.

Ytterst är det nuvarande ÖB som har ansvaret. Ett ansvar han inte klarat av att ta och förmodligen ej heller är byxad att ta framledes.

Hot, kontroll och bestraffning är tyvärr fortfarande FM signum.

7 kommentarer:

 1. Eftersom jag har hyfsad insikt i juristgarnityret inom FM så tror jag att du inte ligger helt rätt i din kommentar. Det är inget C-lag, men det är inte heller ett A-lag. Det finns säkert en eller annan duktig jurist, men med tiden infinner sig den statliga lunken där vare sig uppdragsgivaren eller löneläget gör att de sporras till att göra det där lilla extra. Och så ska man ha klart för sig att det är officerare som leder och organiserar - och bestämmer. De har att ta intryck av de rekommendationer som ges, där bl.a. juristfunktionen ingår som en del.

  Sannolikt ligger istället problemet i att ledningen inte har vare sig lyssnat eller tagit tillräcklig hjälp av juristfunktionen i arbetet med uppsägningarna. Det är då man trampar snett. Min erfarenhet (och ja, jag är jurist) är att många inom HR-funktionen, vare sig det är på en myndighet eller på ett bolag, tror sig många gånger "veta bättre" än juristerna eftersom de har lång erfarenhet av arbetsrätt. Och det stämmer till viss del när det gäller frågor som man jobbar med på återkommande basis. Problemet, som vi ser i detta fall, är att de frågor FM står inför inte är av vanlig karaktär. Så någonstans har kommunikationen brustit. Varför skulle det annars har blivit som det blev?

  CAL

  SvaraRadera
 2. Inkompetensen hos cheferna inom FM ökar tyvärr i direkt proportion till deras gradbeteckningar. Högst upp i hierarkin har vi alltså den sanna supernollan.

  För att få rätt person på rätt plats måste chefs-hierarkin följaktligen inverteras så att individen med absolut lägst kompetens hamnar längst ned i hierarkin och blir springpojke åt övriga.

  En stor fördel med inverterad chefs-hierarki är att den här typen av organisation medför högsta möjliga effektivitet. Springpojken längst ned i organisationen kommer nämligen att erhålla maximalt antal order och kontra-order per tidsenhet.

  Självskriven som springpojke är nuvarande ÖB, vilken efter tillsättandet av aktuell befattning kommer att tituleras UB.

  Eftersom UB har endast en underordnad roll i organisationen meddelas tillsättandet elektroniskt via SMS.

  Ovanstående beslut kan överklagas i demokratisk ordning genom att majoriteten - dvs samtliga överordnade befattningshavare i den inverterade hierarkin - tillsändes ett skriftligt dokument innehållande specificerad orsak och motivering till förnyad invertering av en redan inverterad hierarki.

  Vid protokollet: Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 3. @CAL
  Du skriver "Min erfarenhet (och ja, jag är jurist) är att många inom HR-funktionen, vare sig det är på en myndighet eller på ett bolag, tror sig många gånger "veta bättre" än juristerna eftersom de har lång erfarenhet av arbetsrätt. Och det stämmer till viss del när det gäller frågor som man jobbar med på återkommande basis. Problemet, som vi ser i detta fall, är att de frågor FM står inför inte är av vanlig karaktär."

  Det var precis det här jag ville få förtydligat/bekräftat genom ett provokativt inlägg nämligen att militärer, och i synnerhet högre sådana, alltid anser sig vara lite klokare än oss övriga.

  Trots experters, och då menar jag inte bara jurister,rekommendationer så tar "tyckandet" överhand i beslutsfattandet.

  Du skriver att FM jurister "inte är ett C-lag men ej heller ett A-lag, därtill är lönen för dålig, motivation och engagemang finns inte."

  Med andra ord; för att boosta dessa till ett A-lag krävs bättre lön men också ett i grunden förändrat sätt i FM att kommunicera frågor.

  Min egen erfarenhet är dock att FM-ledningen oftast tar med sig en jurist vid kniviga möten som en gisslan och noga talat om för denne vad som ska sägas.

  Då kan man också fråga sig vilken moralkod dessa jurister följer. Att höga militärer står över all moral vet vi ju sedan länge

  SvaraRadera
 4. Det finns inga kopplingar mellan jurister - och för den delen lagen själv - och moral.

  Lagen är lagen och det finns inga moraliska inslag i den. Helt amoralisk, skulle man kunna säga.

  Däremot kunde man kanske förvänta sig ett uppträdande från höga militärer, som bättre överensstämmer med medborgarnas moral och rättsuppfattning.

  SvaraRadera
 5. Det verkar som att vi är överens i sak, bortsett från att sista citatet (från mitt inlägg) är felaktigt. Men det bjuder jag på eftersom jag håller med!

  CAL

  SvaraRadera
 6. Ett problem för juristerna torde vara att FM hela tiden hittar på nya dumheter så att det inte finns prejudikat att luta sig emot?

  SvaraRadera
 7. @ Cynisk

  Du slog huvudet på spiken! Dumskallarna i FM:s ledning försöker att överträffa varandra i en eskalerande process av dårskap.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera