fredag 31 augusti 2012

FM får bakläxa i veteranfrågan.

I december 2011 uppdrog regeringen åt Allan Widman att utreda frågan om att göra frivilligstödet tillgängligt också för veteransoldater och anhöriga. Den delen ska redovisas 1 februari 2013. Regeringen har nu nyligen beslutat om tilläggsdirektiv till veteransoldatutredningen. I huvudsak handlar det om att följa upp och utveckla den svenska veteransoldatpolitiken i form av ökat internationellt samarbete samt pröva huruvida veteranperspektivet även ska innefattas övriga statliga aktörer i internationell tjänst, som ex. polis, räddningstjänst,tull, UD m.m. Dessutom,och det kanske det viktigaste, se över samverkan mellan arbetsgivare, staten, landsting och kommun i omhändertagandet av veteraner samt belysa frågor om tillgången till medicinsk specialistkompetens. Det här kan ses som ett delvis underkännande av det jobb FM hittills gjort i frågan. För närvarande finns det endast två personer som utgör den nya veteransektionen i Högkvarteret. Lite förenklat kan man säga att FM har genom den nya sektionen lagt ut kontaktsökandet till veteraner på frivilliga organisationer utan tillräcklig kompetens att avgöra arten av problem hos de hjälpsökande, därtill finns ingen fungerande vårdapparat att remittera till då kompetensen i krigsskador, fysiska som psykiska är låg inom landstingen. Dessutom har FM gett förbanden i uppdrag att utse särskilda veteranhandläggare vilket i praktiken innebär att någon stackars officer får det som uppgift med annan ordinarie tjänst. Det som behövs är att realisera de planer som tidigare tagits fram i frivilliga arbetsgrupper rörande ett veterancenter. Detta projekt har tagit fram precis det som tilläggsdirektivet nu lyfter fram. Det vill säga; Ett veterancenter för statens tjänstemän och kvinnor med vårdgivarresurser. Tilläggas kan att verksamheten bör vara fristående från FM men finansierad av de nyttjande myndigheterna. Ett fristående från FM är nödvändigt så att verksamheten inte blir en budgetregulator. tilläggsdirektivet ska redovisas den 1 december 3013.

2 kommentarer:

 1. 2 personer på veteransektionen...lika många som på mobiliseringsavdelningen alltså.
  Fast de sägs ju vara 9 på Gendercentrat, så det är väl viktigast då.

  /Realisten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eeh...

   Att göra "frivilligstödet" tillgängligt för veteranstödjandeorganisationer!? Då vet man inte riktigt vad man pratar om. Widman & Co önskade ju det. FM svarade dock att man inte förordade det pga att frivlligförordningen medger att en frivillig försvarsorgasisation ska för att få vara en sådan a) försvarsupplysa b) rekrytera c) utbilda mot krigsbefattning. Inget av detta är de veteranstödjande organisationerna intresserade av. Bättre då att skriva ihop en ny förordning. Ska man hålla på och trixa och fixa så kan man snart undra varför lagen om offentlig upphandling och inkomstskattelagen ska rundas med hjälp av en skvaderförordning!?

   Lt Koskela

   Radera